Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/01/2022)

Độ tương phản

Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 24/01/2022

Thứ hai ngày 17/01/2022

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp giao ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện theo hình thức trực tuyến.

MD: UB.MTTQVN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND  huyện.

2. 09 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Tòa án nhân dân huyện về việc liên quan đến đất đai đang thụ lý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND tỉnh nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kế hoạch đưa học sinh trở lại học trực tiếp và mua sắm camera phục vụ học trực tuyến[1].

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh[2].

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4. 16 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 tại Đảng ủy xã Minh Hòa.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

Thứ ba ngày 18/01/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 tại Đảng ủy xã Long Hòa.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Long Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 tại Đảng ủy xã Minh Tân.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Minh Tân.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

MD: Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ xây dựng phương án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức giải Đua thuyền truyền thống mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm Dần huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2022.

MD: Ban Tổ chứcgiải Đua thuyền truyền thống mừng Đảng – mừng Xuân Nhâm dần huyện Dầu Tiếng mở rộng năm 2022 (Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện tham mưu mời); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 19/01/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua kết quả xác minh đơn khiếu nại về việc cấp đất tái định cư của bà Nguyễn Thị Như Trang.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Giám đốc và Phó Giám đốc Lê Hồ Zuy Hiếu), Ban Quản lý di tích huyện (ông Trần Như Khánh – Phó Giám đốc), Chủ tịch UBND xã An Lập, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ, Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: PhóChủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ Tư (chuyên đề) – HĐND xã Minh Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham gia cùng Đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn huyện Dầu Tiếng[3].

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Tham mưu thực hiện các yêu cầu tại Thông báo số 06/TB-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh).

ĐĐ: Có chương trình riêng (Tập trung tại UBND xã Thanh Tuyền lúc 8h30’).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 01 năm 2022.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND tỉnh nghe Sở Y tế báo cáo về thực hiện chính sách đối với người nhiễm Covid - 19 (F0); chính sách đối với trạm y tế lưu động[4].

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Thứ năm ngày 20/01/2022

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp các giáo xứ đến thăm Huyện ủy, UBND huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Người lao động năm 2022 và Tổng kết hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

ĐĐ: Hội trường - Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Trần Khánh Nguyên Thông.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra 1279 của tỉnh Bình Dương kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án đã và đang triển khai từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2020 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng đi thăm tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2022[5].

MD: Có Kế hoạch riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Có Kế hoạch riêng (Tập trung tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lúc 7h30’).

6. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác dân tộc – tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021[6].

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

7. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 tại Đảng ủy xã Định Hiệp.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: UBND xã Định Hiệp.

8. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Thành trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Hòa.

Thứ sáu ngày 21/01/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022.

ĐĐ: Hội trường Tòa án nhân dân huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận năm 2021; Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI).

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

Thứ bảy ngày 22/01/2022

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 23/01/2022

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Thứ hai ngày 24/01/2022

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thông qua: (1) Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01; phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2022; (2) Chương trình công tác tháng 02/2022 của UBND huyện[7].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú, Phạm Huỳnh Khương, Hà Tuấn Mỹ, Lê Huy Bằng.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch) các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

 

(Lịch này thay thư mời họp)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[5] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[6] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[7] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện đã chỉ đạo.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 841
Tuần này: 4751
Tháng này: 31665
Tổng truy cập: 1744510