Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 08/8/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 08/08/2021

Thứ hai ngày 02/8/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp Nhà xe Hội trường huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp trực tuyến về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mời dự tại phòng họp 1 – UBND huyện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Trưởng, Phó Trưởng phòng và Chuyên viên); Chuyên viên Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng.

Mời dự tại phòng họp trực tuyến các xã, thị trấn: Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách Thương binh – Xã hội cấp xã; Trưởng Ban Lãnh đạo các ấp, khu phố (UBND các xã, thị trấn mời).

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Thanh An.

MD: Theo Lịch kiểm tra kèm theo Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Xã Thanh An.

Thứ ba ngày 03/8/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội[1].

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện (Xem chi tiết), Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Phạm Huỳnh Khương.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Thanh Tuyền, An Lập, Định Hiệp.

MD: Theo Lịch kiểm tra kèm theo Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Xã Thanh Tuyền (08h), An Lập (9h45’), Định Hiệp (13h30’).

Thứ tư ngày 04/8/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Minh Hòa, Minh Thạnh, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Theo Lịch kiểm tra kèm theo Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Xã Minh Hòa (08h), Minh Thạnh (9h45’), thị trấn Dầu Tiếng (13h30’).

Thứ năm ngày 05/8/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch HĐND Nguyễn Chí Trung dự họp Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cáo thẩm tra đối với các nội dung trình kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc lĩnh vực Pháp chế[2].

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Long Tân, Long Hòa, Định Thành.

MD: Theo Lịch kiểm tra kèm theo Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Xã Long Tân (08h), Long Hòa (9h45’), Định Thành (13h30’).

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 8/2021 (Hình thức trực tuyến qua phần mềm Webex meetting).

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Huy Bằng (Chuẩn bị tạo phòng họp trực tuyến và hướng dẫn công chức, nhân viên Văn phòng sử dụng phần mềm).

Thứ sáu ngày 06/8/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Minh Tân, Định An.

MD: Theo Lịch kiểm tra kèm theo Kế hoạch số 126/KH-BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

ĐĐ: Xã Minh Tân (08h), Định An (9h45’).

Thứ bảy ngày 07/8/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 08/8/2021

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các thành viên dự họp, hội nghị phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1462
Tuần này: 7791
Tháng này: 50086
Tổng truy cập: 1277528