Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 18/7/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 10/07/2021 đến ngày 18/07/2021

Thứ bảy ngày 10/7/2021

1. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Thị trấn Dầu Tiếng.

2. 11 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Thanh Tuyền.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Xã Thanh Tuyền.

3. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Minh Hòa.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Xã Minh Hòa.

4. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu cách ly Nông trường cao su Minh Tân.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Tân; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Xã Minh Tân.

Thứ hai ngày 12/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

MD: Trung tâm Y tế huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ ba ngày 13/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện phiên họp 6 tháng đầu năm 2021.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng năm 2021 – 2022 thông qua báo cáo kết quả triển khai và danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1.

MD: Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng năm 2021 – 2022 (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 14/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Thứ năm ngày 15/7/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 - 2022.

MD: Thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng năm 2021 – 2022 (Xem chi tiết); Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 16/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Thứ bảy ngày 17/7/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tiếp tục tham gia học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I/2021 (02 ngày).

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 18/7/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các thành viên dự họp, hội nghị phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2021 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 13/7/2021)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1550
Tuần này: 7879
Tháng này: 50174
Tổng truy cập: 1277616