Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 12/7/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 12/07/2021

Thứ hai ngày 05/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự kỳ họp thứ Nhất - HĐND xã Long Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường xã Long Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ Nhất - HĐND xã Minh Tân, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa xã Minh Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: (1) Bồi thường, giải phóng mặt bằng trạm biến áp 110Kv Thanh An, An Lập; (2) Việc giao tái định cư của 04 công trình: Xây dựng khu Trung tâm Hành chính huyện, Xây dựng khu Trung tâm Văn hóa – Thể dục, Thể thao huyện, Nâng cấp mở rộng đường vành đai ĐT, Mở rộng đường trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám; (3) Giải quyết đơn của ông Nguyễn Khánh Binh và bà Trần Thị Như Trang, thị trấn Dầu Tiếng[1].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và mời chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 06/7/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi kiểm tra tiến độ một số công trình còn vướng mắc về mặt bằng trong triển khai thi công, tiến độ khởi công một số công trình trọng điểm.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị chương trình đi), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chuyên viên Phạm Huỳnh Khương, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

2. 08 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự kỳ họp thứ Nhất - HĐND xã An Lập, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường Nhà Văn hóa Nông trường cao su xã An Lập.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

4. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự kỳ họp thứ Nhất - HĐND xã An Lập, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐĐ: Hội trường Nhà Văn hóa Nông trường cao su xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình đi kiểm tra các khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ tư ngày 07/7/2021

 

Sáng

 

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc bà Phùng Thị Lên, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Tòa án nhân dân huyện (Chuẩn bị nội dung), Viên Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thị hành án dân sự huyện, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc ông Hoàng, bà Huê, xã Long Tân.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Long Tân, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 16 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất hướng giải quyết dứt điểm vụ việc ông Tâm, ấp Đòn Gánh, xã Long Tân.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Long Tân, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 08/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10, khóa V.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị Sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 7/2021.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 09/7/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp: (1) Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; Khu trung tâm thương mại – dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng; (2)Thẩm định phương án Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thương mại - dịch vụ - dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 03 công trình: (1) Quy hoạch khu đất sân bay quốc phòng Dầu Tiếng tại xã Định An; (2) Hỗ trợ công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây trồng của các hộ gia đình, cá nhân Mai Đức Thọ, Mai Đức Tịnh, Mai Đức Di, Mai Đức Huy, Mai Đức Siêu, Mai Thị Lan Vi; (3) Thanh lý tài sản Trường Mầm non Nông trường Minh Thạnh (cơ sở cũ) và Trạm Y tế Nông trường Minh Thạnh (cơ sở cũ) để xây dựng trụ sở Công an Minh Hòa[3].

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Định An; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 10/7/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tiếp tục tham gia học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I/2021 (02 ngày).

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 11/7/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Thứ hai ngày 12/7/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Quy chế phối hợp trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Dầu Tiếng[4].

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung. Gửi dự thảo Quy chế phối hợp cho các đơn vị có liên quan góp ý trước khi họp), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị báo cáo một số nội dung: (1) Tình hình xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng theo Công văn số 2076 của UBND tỉnh và Công văn số 922 của UBND huyện; (2) Tình hình tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; (3) Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2021; (4) Tình hình phân lô, tách thửa theo quy định diện tích tối thiểu; (5) Tình hình tham mưu phê duyệt các tuyến đường giao thông do nhà nước quản lý được phép tách thửa của các xã, thị trấn (mới bổ sung)[5].

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung 1, 2, 3, 4), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 1, 5), Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp, hội nghị phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1484
Tuần này: 7813
Tháng này: 50108
Tổng truy cập: 1277550