Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021

Thứ hai ngày 05/4/2021

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 4/2021.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài chính thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2020 tại huyện Dầu Tiếng.

MD: Thủ trưởng (Hoặc Lãnh đạo được giao phụ trách) và Kế toán (Hoặc công chức, viên chức phụ trách) các đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; UBND xã Thanh An, Long Hòa, Long Tân và thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú; Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp đẩy nhanh tiếp độ các công trình giải phóng mặt bằng gắn liền với kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021[1].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Lê Xuân Phú, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 06/4/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế làm việc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; công tác phân công, bố trí cán bộ sau Đại hội; việc thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Đảng ủy xã: Minh Hòa (8g00), Minh Tân (14g00).

ĐĐ: Đảng ủy xã: Minh Hòa và Minh Tân.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025 (lần 3); (2) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triên nông nghiệp – nông dân – nông thôn giai đoạn 2021 – 2025 (lần 3); (3) Dự thảo Chương trình của Huyện ủy và Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025 (lần 2)[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung 3), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi cục Thống kê khu vực Dầu Tiếng – Bàu Bàng, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Ban Quản lý di tích huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 07/4/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 7, khóa V.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

ĐĐ: Hội trường A – Công an tỉnh.

3. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia với đoàn Sở Công thương thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bình Minh Petro.

MD: Công an huyện.

ĐĐ: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bình Minh Petro tại số 14/A, đường ĐT744, ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, dân tộc huyện mở rộng quý I năm 2021.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 13 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia với đoàn Sở Công thương thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Thái.

MD: Công an huyện.

ĐĐ: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Quốc Thái tại ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

3. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia với đoàn Sở Công thương thẩm định thực tế về điều kiện kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Hòa.

MD: Công an huyện.

ĐĐ: Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Minh Hòa tại ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng.

Thứ năm ngày 08/4/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 [3].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn của Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện quy chế làm việc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; công tác phân công, bố trí cán bộ sau Đại hội; việc thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Quyết định số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại Đảng ủy xã: Định An (8g00), Long Hòa (14g00).

ĐĐ: Đảng ủy xã: Đảng ủy xã: Định An, Long Hòa.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Khai mạc hội thao Quân sự Quốc phòng lực lượng vũ trang huyện năm 2021.

ĐĐ: Khán đài sân bóng đá - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Vương Thị Thanh Lan trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Sơ kết công tác Công an quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2021.

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021[4].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 4/2021.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 09/4/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Đảng ủy xã Thanh Tuyền đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương sau Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Thanh Tuyền.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

ĐĐ: Tịnh xá Ngọc Thọ, thị trấn Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021[5].

ĐĐ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Thứ bảy ngày 10/4/2021

1. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao xã Định Hiệp lần thứ VI năm 2021.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Định Hiệp.

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 11/4/2021

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet.)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[5] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2056
Tuần này: 13714
Tháng này: 35963
Tổng truy cập: 938814