Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 15/3/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 15/03/2021

Thứ hai ngày 08/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi thẩm tra hồ sơ, xét công nhận xã Định An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện (Xem chi tiết); UBND xã Định An (Mời Đảng ủy, Thường trực HĐND xã. Ban Quản lý nông thôn mới xã; Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã); Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định An.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp mặt kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Phòng Kinh tế.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng Kinh tế.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ ba ngày 09/3/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Có thư mời riêng, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

MD: Theo lịch của Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ tư ngày 10/3/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi thẩm tra hồ sơ, xét công nhận xã Minh Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện (Xem chi tiết); UBND xã Minh Tân (Mời Đảng ủy, Thường trực HĐND xã. Ban Quản lý nông thôn mới xã; Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã); Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Minh Tân.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp trực tuyến công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua và những nhiệm vụ tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của huyện (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự nghe các công ty, doanh nghiệp báo cáo tiến độ việc thực hiện đầu tư một số dự án tại huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền, Minh Hòa, An Lập; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc bất động sản Thịnh Phát (Có thư mời riêng. Chuẩn bị nội dung), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc bất động sản Hòa Lộc Phát (Có thư mời riêng. Chuẩn bị nội dung); Công ty TNHH MTV Thương mại Phú Cường Thịnh (Có thư mời riêng. Chuẩn bị nội dung), Công ty TNHH MTV Chế biến thực phẩm Vietswan (Có thư mời riêng. Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2020 và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường - Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

Thứ năm ngày 11/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Kim Yến trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

4. 08 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 3/2021.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo các bước thủ tục cưỡng chế thực hiện thu hồi đất tại xã Định An.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Định An, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ trình tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện quản lý, sử dụng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 12/3/2021

Sáng

1. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát thanh tra của Sở Tài chính.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo và việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể năm 2020 của xã Định An.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 3 năm 2021.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 13/3/2021

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Xuân Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 14/3/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Thái Thị Thanh Tâm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 15/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động quý I và phương hướng quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2021 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 13/3/2021)./.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

Lê Văn Mười

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1932
Tuần này: 13714
Tháng này: 35839
Tổng truy cập: 938690