Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 08/3/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 08/03/2021

Thứ hai ngày 01/3/2021

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 3/2021.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đảng ủy xã Thanh An.

MD: Thành viên Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Xem chi tiết); 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Thanh An (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13h để cùng đi).

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung theo Công văn số 406/SYT-NVY ngày 24/02/2021 của Sở Y tế); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 02/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ thông qua Báo cáo rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện[1].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (Xem chi tiết); Phòng Tài chính – Kế hoạch (Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đảng ủy xã An Lập.

MD: Thành viên Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Xem chi tiết); Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã An Lập (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07h để cùng đi).

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự họp triển khai thực hiện Kế hoạch số 4352/KH-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về phát triển tuyến và các sản phẩm du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

ĐĐ: Phòng họp B, Tầng 1, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2021 (hình thức mở rộng, trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2021; Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình làm việc tháng 3/2021 của UBND tỉnh; Quyết định quy định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng đối với các nhà tang lễ, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đề án thực hiện thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh[2].

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Chi bộ Phòng Nội vụ.

MD: Thành viên Đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Xem chi tiết); Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng Nội vụ.

3. 19 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ tư ngày 03/3/2021

Sáng

1. 07 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ giao quân năm 2021.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

2. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự họp thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Thông báo số 41/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện.

MD: Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng trình bày phương án đầu tư thành lập Cụm công nghiệp Long Tân.

MD: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị báo cáo quy trình, thủ tục đầu tư Cụm công nghiệp), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chủ tịch UBND xã Long Tân, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ủy ban bầu cử huyện.

MD: Thành viên Ủy ban bầu cử huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 04/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Đề án Cải tạo cây xanh, vỉa hè các tuyến đường nội ô thị trấn Dầu Tiếng (lần 2)[3].

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Xí nghiệp Công trình công cộng, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Liên lạc đồng đội Giải phóng Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Liên lạc đồng đội Giải phóng Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, UBND thị trấn Dầu Tiếng, bà Trần Thị Những, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Thông báo số 41/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện.

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 15 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Thông báo số 41/TB-MTTQ-BTT ngày 19/02/2021 của Ban Thường trực UB.MTTQVN huyện.

MD: Các Ủy viên UBND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 16 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện họp mặt kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021).

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 05/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng tiếp và làm việc với Đoàn công tác do đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì làm việc theo nội dung Công văn số 189-CV/TU, ngày 18/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND tỉnh thông qua dự thảo Quy chế Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP, Nghị định 108/2020/NĐ-CP và Nghị định 120/2020/NĐ-CP về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập (hình thức trực tuyến)[4].

MD: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 06/3/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Phước, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 07/3/2021

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Hà Tuấn Mỹ trực cơ quan.

Thứ hai ngày 08/3/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi thẩm tra hồ sơ, xét công nhận xã Định An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện (Xem chi tiết); UBND xã Định An (Mời Đảng ủy, Thường trực HĐND xã. Ban Quản lý nông thôn mới xã; Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã); Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định An.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các thành viên tham dự hội nghị, họp phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1850
Tuần này: 13714
Tháng này: 35757
Tổng truy cập: 938608