Lịch làm việc tuần Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Thứ hai ngày 22/02/2021

Sáng

1. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (Phối hợp chuẩn bị và dự nội dung 1, 3), Phòng Nội vụ (Phối hợp chuẩn bị và dự nội dung 3).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ ba ngày 23/02/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham gia Đoàn của tỉnh thăm, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2021[1].

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về chương trình đi), Phòng Kinh tế; UBND xã Thanh Tuyền, Định Hiệp, Minh Hòa.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 24/02/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện để xét đề nghị khen thưởng cấp Trung ương, tỉnh, huyện cho những tập thể, cá nhân có thành tích năm 2020.

MD: Thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai nhiệm vụ tổ chức giao nhận quân năm 2021.

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn); Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ năm ngày 25/02/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan); Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện[2].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Dầu Tiếng; UBND xã Minh Tân, Định An, Minh Thạnh, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thanh Tùng (Định Hiệp) trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến): (1) Thông qua Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2021; (2) Chương trình công tác tháng 3/2021 của UBND huyện; (3) Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn giai đoạn 2021 – 2025; (4) Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025[3].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 3), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung 4), Thanh tra huyện, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch), UB.MTTQVN và các đoàn thể các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

Thứ sáu ngày 26/02/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe Nhà đầu tư trình bày phương án đầu tư Xây dựng nghĩa trang cấp II với quy mô diện tích 50ha tại xã Định An.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung báo cáo quy trình, thủ tục đầu tư), Phòng Tài nguyên và Môi trương, Chủ tịch UBND xã Định An, Công ty Cổ phần Sala Thiên Phúc (Có thư mời riêng. Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Xuân Phú, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 27/02/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 28/02/2021

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các thành viên tham dự hội nghị, họp phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện đã chỉ đạo.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 374
Tuần này: 3872
Tháng này: 19780
Tổng truy cập: 855869