Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021

Thứ hai ngày 11/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, các Phó Chủ tịch UBND: Trần Quang Tuyên, Nguyễn Thanh Tùng dự họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc thống nhất thành phần Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phòng Nội vụ (chuẩn bị nội dung), 02 Phó Trưởng Ban HĐND, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự trao tặng quà Tết Xuân Tân Sửu 2021 và Chương trình Cuộc vận động 6 tháng cuối năm 2020.

ĐĐ: Hội trường - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

3. 09 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thống nhất đánh giá, phân loại việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

MD: Ủy viên UBND huyện, Phòng Nội vụ (phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung), Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên họp báo cáo triển khai khởi công dự án công trình đường dây 500kv Đức Hòa – Chơn Thành (đoạn 4 mạch).

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Điện lực huyện, Trung tâm Phát triển Quỹ đất; UBND các xã: Thanh Tuyền, Thanh An, An Lập, Long Tân, Long Hòa; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 12/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị triển khai kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, tổ chức xây dựng và hoạt động của lực lượng Quân báo – Trinh sát huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao; giải Đua thuyền giải Việt dã truyền thống leo núi Cậu năm 2021[1].

MD: Ban Chỉ đạo Đại hội thể dục thể thao huyện (Xem chi tiết), Ban Tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 01 năm 2021.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 13/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác nhân sự.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự trả lời phỏng vấn thực hiện phim tư liệu tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng làm việc của Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030.

MD: Phòng Nội vụ, UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra Chính phủ.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị liên tịch thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021[2].

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung), Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 14/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020 (cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội Cựu Chiến binh năm 2020; ký kết giao ước thi đua năm 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác hội và phong trào Nông dân năm 2020 gắn với Tổng kết hoạt động các nguồn vốn năm 2020.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

4. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh  trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Công Nhân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Tân.

Thứ sáu ngày 15/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về công tác quản lý hồ Dầu Tiếng; tình hình thực hiện quy hoạch, quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, giáo án huấn luyện năm 2021.

ĐĐ: Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ Khai mạc “Chợ Nhân đạo mùa Xuân” huyện Dầu Tiếng năm 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ bảy ngày 16/01/2021

1. Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 17/01/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 01 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 13/01/2021. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 329
Tuần này: 3827
Tháng này: 19735
Tổng truy cập: 855824