Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 03/01/2021 đến ngày 10/01/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 03/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Chủ nhật ngày 03/01/2021

1. 17 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Lễ hoa đăng tại chùa Pháp Hòa, xã An Lập.

Thứ hai ngày 04/01/2021

Sáng

1. 07 giờ 20: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 01/2021.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời cá nhân được điều động, bổ nhiệm), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện: (1) Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; (2) Giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021[1].

MD: Thường trực Huyện ủy, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 2), Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thống kê huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Ban Quản lý di tích huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

2. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thái Văn Nghĩa dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thanh An.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

Thứ ba ngày 05/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự họp thông qua phim tư liệu tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Thường trực HĐND huyện dự họp xét chọn tập thể, cá nhân đề nghị tỉnh khen thưởng trong hoạt động HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Nội vụ; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Định Thành.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp xem xét kiến nghị xóa bỏ đất rạch thuộc dự án cảng thủy nội địa của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Cường Thịnh.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường Chi cục Quản lý đất đai tỉnh (Tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh).

5. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ tư ngày 06/01/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tổng kết của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2020; Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội[2].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa về dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý, khai thác và bảo vệ hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn của Thường trực Huyện ủy thăm và làm việc với Lãnh đạo và Chi bộ của Công ty TNHH MTV Chế biên mủ Mai Thảo.

ĐĐ: Công ty TNHH MTV Chế biên mủ Mai Thảo - xã Minh Thạnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Long Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

3. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 01/2021.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 07/01/2021

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp các Đoàn phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội năm 2020 của Hội Người mù huyện.

ĐĐ: Văn phòng Hội Người mù huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Vương Thị Thanh Lan trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã An Lập.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định bổ sung đơn giá bồi thường về đất thực hiện công trình: Nâng cấp nhựa đường ĐH721 (đoạn từ ĐT749A đến ĐT750) tại xã Long Hòa.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Long Hòa.

ĐĐ: Phòng họp 1, Tầng 1, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định phương án giá đất để thực hiện hạng mục xây dựng hệ thống thoát nước ngoài ranh quy hoạch Cụm công nghiệp An Lập.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã An Lập.

ĐĐ: Phòng họp 1, Tầng 1, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ sáu ngày 08/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh họp Hội đồng tinh giản biên chế huyện thông qua danh sách đối tượng tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021.

MD: Thành viên Hội đồng tinh giản biên chế huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi khảo sát mặt bằng thi công công trình Xây dựng trụ sở Công an xã Minh Thạnh.

MD: Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Đảng ủy, UBND xã Minh Thạnh; Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: UBND xã Minh Thạnh (sau đó đi khảo sát).

Thứ bảy ngày 09/01/2021

1. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 10/01/2021

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm, Võ Hoàng Hải lái xe. Trang phục Nam: Âu phục, thắt cà vạt.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 216
Tuần này: 3714
Tháng này: 19622
Tổng truy cập: 855711