Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 04/01/2021)

Độ tương phản

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 04/01/2021

Thứ hai ngày 28/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (Cả ngày).

ĐĐ: Hội trường B- Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã Thanh Tuyền.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Dầu Tiếng năm 2020.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã An Lập.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã An Lập.

Thứ ba ngày 29/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương để triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 12 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Định Thành khóa III.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã Minh Tân.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã Minh Tân.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020[1].

MD: UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND được ủy quyền thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

5. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường huyện.

6. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ 13 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Định An khóa IV.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định An.

7. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự kỳ họp thứ 12 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Minh Hòa khóa XI.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình tiếp tục dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ xã Long Hòa.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã Long Hòa.

Thứ tư ngày 30/12/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Quân chính Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tiếp tục dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 tại Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện.

ĐĐ: Trung tâm Y tế huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành Nội vụ[2].

MD: Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện huyện (Xem chi tiết), Hội Chữ thập đỏ huyện (Chuẩn bị nội dung); Trưởng và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thanh Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

6. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” huyện (Xem chi tiết), Hội Chữ thập đỏ huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thanh Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

7. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị triển khai hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Công chức trực tiếp tham mưu đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Phòng Nội vụ; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo và Công chức trực tiếp tham mưu đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC); Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

8. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ 12 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Thanh Tuyền khóa XI.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

9. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh dự kỳ họp thứ 11 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã An Lập khóa XI.

ĐĐ: Hội trường UBND xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Một cửa huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Văn Khiêm, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự trao Quyết định về công tác cán bộ[3].

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Tân.

3. 16 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Khánh thành trụ sở Công an xã Thanh An.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở Công an xã Thanh An.

4. 19 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ Khánh thành con đường ánh sáng gắn với Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về huyện Dầu Tiếng năm 2020.

MD: Có thư mời riêng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Khu vực Phố đi bộ trước Huyện ủy - UBND huyện Dầu Tiếng.

Thứ năm ngày 31/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ 11 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Long Tân khóa XI.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Long Tân.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Hữu Dũng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị tổng kết 10 năm công tác cải cách hành chính và công tác quản lý nhà nước về thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

MD: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân vận Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Công an huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thống kê huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Bưu điện huyện, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Xí nghiệp Công trình công cộng, Ban Quản lý di tích huyện; UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Công chức Văn phòng – Thông kê); Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Huy Bằng, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ sáu ngày 01/01/2021

1. 07 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 (theo Thông báo số 429/TB-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. 07 giờ 30: Tổ trực Tết Dương lịch năm 2021 trực tại cơ quan.

Thứ bảy ngày 02/01/2021

1. Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 03/01/2021

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Thứ hai ngày 04/01/2021

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện: (1) Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; (2) Giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thống kê huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Ban Quản lý di tích huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Đề nghị các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND các xã, thị trấn tại địa bàn trúng cử)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1903
Tuần này: 13714
Tháng này: 35810
Tổng truy cập: 938661