Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020

Thứ hai ngày 21/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 tại Chi bộ Phòng Nội vụ.

MD: Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Nội vụ.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 tại Đảng ủy Công an huyện.

MD: Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 tại Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch.

MD: Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 tại Chi bộ Xí nghiệp Công trình công cộng huyện.

MD: Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy.

ĐĐ: Xí nghiệp Công trình công cộng huyện.

4. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị tập huấn công tác Thông tin đối ngoại năm 2020.

MD: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ ba ngày 22/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Đảng ủy xã Long Hòa về công tác cán bộ.

MD: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Hòa.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham gia Đoàn đi thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Có chương trình riêng (xem chi tiết).

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

MD: Phòng Nội vụ (Công chức phụ trách công tác tổ chức, cán bộ); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách công tác Nội vụ).

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Đoàn Công tác của Chính phủ.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ tư ngày 23/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Cả ngày).

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại xã Minh Tân (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến UBND xã Minh Tân.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến UBND xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự kiểm điểm cán bộ, công chức theo Kết luận số 161/KL-UBND của UBND tỉnh Bình Dương.

MD: Trưởng Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần có liên quan), Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Thanh tra huyện; Giám đốc và các Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã An Lập, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 24/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong lập phương án thiết kế chủ trương đầu tư công trình Mở rộng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), UBND thị trấn Dầu Tiếng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác đảm bảo mặt bằng thi công các công trình xây dựng trên phần đất do Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng bàn giao (Công trình Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã An Lập, Trụ sở Công an xã Minh Hòa).

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, An Lập; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong công tác đảm bảo mặt bằng thi công xây dựng các công trình Trụ sở Công an Minh Thạnh, Trụ sở Công an Minh Tân.

MD: Thường trực HĐND huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Phối hợp với UBND xã Minh Thạnh, Minh Tân chuẩn bị nội dung), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh, Minh Tân; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra kết quả công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục của tỉnh Bình Dương năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập huyện (Xem chi tiết), Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung và mời các trường học trực thuộc và thành phần khác có liên quan); Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập các xã, thị trấn; Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS, TH, MN-MG trên địa bàn huyện; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo).

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Thị Tuyết Hà trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại khu vực chùa Thái Sơn, Núi Cậu[1].

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý di tích huyện, UBND xã Định Thành, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Chùa Thái Sơn, Núi Cậu.

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự họp thông qua kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

MD: Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ sáu ngày 25/12/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự hội ý công tác.

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp đánh giá, xếp loại việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020 của các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Phòng Nội vụ, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú, Lê Huy Bằng, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 12 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Minh Tân khóa XI.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Minh Tân.

4. 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thái Văn Nghĩa dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

5. 07 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự kỳ họp thứ 14 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Thanh An khóa XII.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

6. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp và làm việc với Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã, thị trấn (3 người/xã, thị trấn: Trưởng hoặc Phó Ban Chỉ đạo, Chủ tich UB.MTTQVN và Công chức phụ trách Văn hóa – Xã hội các xã, thị trấn); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

7. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ 13 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND xã Định Hiệp khóa XI.

ĐĐ: Hội trường A – UBND xã Định Hiệp.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị tổng kết công tác của Công an huyện năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại Bộ phận Một cửa huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Văn Khiêm, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 26/12/2020

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ Bế giảng lớp Trung cấp ngành Kế toán – Tin học niên khóa 2018 - 2020.

ĐĐ: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện.

2. Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 27/12/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Đề nghị các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 của HĐND các xã, thị trấn tại địa bàn trúng cử)./.

 

[1] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 348
Tuần này: 3846
Tháng này: 19754
Tổng truy cập: 855843