Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020

Thứ hai ngày 16/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)[1].

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

MD: Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 của Đảng ủy Quân sự huyện.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại xã Minh Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa ấp Tân Đức, xã Minh Tân.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Giám khảo thông qua kết quả cuộc thi sáng tác ca khúc về Dầu Tiếng.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

4. 16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị trực tuyến Lễ Công bố ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Bảo hiểm Xã hội huyện.

5. 14 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát đấu nối giao thông từ bãi cát của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và khoáng sản Đông Tiến vào đường ĐT.749b tại Km18+890.

ĐĐ: Đường ĐT.749b tại Km18+890 (trái tuyến).

Thứ ba ngày 17/11/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Khai mạc Hội nghị sơ kết diễn tập khu vực phòng thủ gắn với thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2016 - 2020.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 15: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện khóa IV: (1) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2020; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021; (2) Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021; (3) Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (4) Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; (5) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (6) Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (7) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; (8) Báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021; (9) Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020[2].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1, 2, 3, 4), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung 5, 6), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung 7), Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung 8), Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 9), Phòng Kinh tế, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát (Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung 1), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Tiếp công dân, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch), UB.MTTQVN và các đoàn thể các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ phát động chiến dịch truyền thông vận động xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2020.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Minh Hòa.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thống nhất xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường Sở Tài chính.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Văn phòng Khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020 tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa ấp Đòn Gánh, xã Long Tân.

Thứ tư ngày 18/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phòng Quản lý đô thị (chuẩn bị và dự nội dung 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các lực lượng trị an ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương[3].

MD: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – HĐND tỉnh.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ ra mắt Đại đội Dân quân thường trực tỉnh[4].

ĐĐ: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Vũ Tòng, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp các Đoàn phúc tra Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra, giám sát cơ sở năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ năm ngày 19/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị sơ kết 10 tháng đầu năm 2020 của Ban An toàn giao thông huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo An toàn giao thông huyện (Xem chi tiết), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Trưởng Công an).

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện.

2. Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh đi công tác từ ngày 19/11/2020 đến ngày 23/11/2020.

MD: Có Kế hoạch riêng, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2020 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam.

ĐĐ: Phòng họp 2, Tầng trệt Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Lễ công nhận Trường Mầm non Thanh Tân đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2020 - 2021.

ĐĐ: Trường Mầm non Thanh Tân, xã Thanh An.

6. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự họp thống nhất Kế hoạch Bình ổn thị trường hàng hóa thiết yếu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A, Sở Công thương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

7. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở[5].

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương (25/11/1945 – 25/11/2020).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác Gia đình năm 2020[6].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác Gia đình huyện (Xem chi tiết); Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 20/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban khối Nội chính năm 2020.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Hiệp hội Cao su trao đổi một số nội dung về tình hình phát triển cây cao su tại địa phương, sự phát triển của hộ cao su tiểu điền, hỗ trợ của địa phương và kết nối của doanh nghiệp trong tiêu thụ gỗ cao su tiểu điền.

MD: Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm; UBND xã Long Hòa, Minh Thạnh; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Đại hội Đại biểu Hội Người mù tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025[7].

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 trại heo có quy mô lớn tại xã Minh Thạnh[8].

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn), Công an huyện (Lãnh đạo phụ trách phòng cháy, chữa cháy), Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Lãnh đạo UBND xã Minh Thạnh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 21/11/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 22/11/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Trang phục đối với nam: âu phục, thắt caravat; nữ: bộ áo dài truyền thống.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Nhân viên Võ Duy Khan lái xe.

[5] Trực thay đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ngọc Linh.

[6] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[7] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[8] Bà Võ Thị Thanh Thảo, bà Võ Thị Ba và bà Lê Thị Bích Thủy.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 72
Tuần này: 9303
Tháng này: 40224
Tổng truy cập: 830981