Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 31/10/2020 đến ngày 08/11/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 31/10/2020 đến ngày 08/11/2020

Thứ bảy ngày 31/10/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Giáo dục năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ hai ngày 02/11/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 11/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện trả lời phỏng vấn về hoạt động của 02 Ban HĐND huyện để thực hiện làm phim tổng kết hoạt động của HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

4. 10 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua chứng thư giá đất bồi thường công trình: Hệ thống thoát nước ngoài cụm công nghiệp An Lập (lần 2); Nâng cấp đường ĐH721 và phương án bồi thường khu đất sân bay quốc phòng tại xã Định An.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát; UBND xã Long Hòa, An Lập, Định An; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thái Văn Nghĩa dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thanh An.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

Thứ ba ngày 03/11/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất giải quyết đơn khiếu nại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Triệu.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã An Lập, Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc phụ trách) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Triệu (Thanh tra huyện mời), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Định Thành.

ĐĐ: Văn phòng ấp Rạch Đá, xã Định Thành.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

4. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 11/2020 thông qua báo cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 04/11/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp cho ý kiến Kế hoạch trang trí Phòng trưng bày truyền thống của Huyện ủy.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy về công tác cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất các tuyến đường được phép tách thửa theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND phụ trách và công chức địa chính), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Sản xuất gạch Hải Nguyên.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Sáng tạo cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 28, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch điều hòa, điều chuyển vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công năm 2020[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Long Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

Thứ năm ngày 05/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị đánh giá tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp đánh giá thực trạng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trang trại theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao (trồng nấm) kết hợp năng lượng trên mái nhà.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Tổ thanh tra xây dựng huyện; UBND xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Công an huyện dự Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng cấp tỉnh.

ĐĐ: Tòa nhà E1 - Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, đường Mạc Đỉnh Chi – Đường Vành đai Đại học Quốc gia, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa,thành phố Dĩ An.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Tạ Tấn Tuấn trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với một số công ty, doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại huyện Dầu Tiếng; nghe báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phương hướng phát triển thời gian tới.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Kinh tế  (Chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị báo cáo), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; một số công ty, doanh nghiệp đầu tư tại huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết) (Có thư mời riêng); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự ra mắt Ban vận động thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Phối hợp với Huyện đoàn chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Bí thư Huyện đoàn, Ban vận động thành lập Chi hội Doanh nhân trẻ Dầu Tiếng (Huyện đoàn Dầu Tiếng thông báo mời); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trà Văn Dân dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 (thường lệ cuối năm 2020) – HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã An Lập.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

Thứ sáu ngày 06/11/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Bình dự Phiên họp UBND tỉnh lần thứ 24 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17 (thường lệ cuối năm 2020) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021: Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 2); Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vòng 2); Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định trợ cấp, trợ giúp xã hội tại cộng đồng; trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của tỉnh giai đoạn năm 2021 – 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ở xã, phường, thị trấn loại 1; mức phụ cấp đối với ấp đội trưởng, khu đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh[2].

MD: Thường trực HĐND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị trực tuyến Thông tin thời sự.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

MD: Thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 07/11/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 08/11/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 02/11/2020. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1
Tuần này: 9232
Tháng này: 40153
Tổng truy cập: 830910