Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 19/9/2020 đến ngày 28/9/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 19/09/2020 đến ngày 28/09/2020

Thứ bảy ngày 19/9/2020

1. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Nội vụ dự Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Dầu Tiếng.

ĐĐ: Nhà thờ Giáo xứ Dầu Tiếng.

Thứ hai ngày 21/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Dầu Tiếng lần thứ IV (2015-2020)[1].

MD: Có thư mời riêng, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) - HĐND thị trấn Dầu Tiếng khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị hiệp thương tham gia thành viên, ủy viên UB.MTTQVN huyện; hiệp thương cử chức danh Chủ tịch UB.MTTQVN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự hội ý công tác.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú, Lê Huy Bằng, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị nghe báo cáo về đề án Vùng đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương Innopolis[2].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

3. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát lấy ý kiến địa điểm thành lập mới Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới của Công ty TNHH TM DV Đăng kiểm Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Long Hòa.

ĐĐ: Thửa đất số 44 và 199, tờ bản đồ số 61 và 63, ấp Tân Hòa, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng.

Thứ ba ngày 22/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp xét khen thưởng tổng kết 10 năm Chương trình phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 – 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của xã Thanh Tuyền.

MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thành viên Đoàn giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn là các đại biểu HĐND huyện và các ngành của huyện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp UBND xã Thanh Tuyền (Thành viên Đoàn giám sát huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07h15 để cùng đi).

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung. Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách dự), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên phụ trách lưu trữ hồ sơ), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục dự Hội nghị nghe báo cáo về đề án Vùng đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Dương Innopolis[3].

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo Huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III năm 2020.

MD: Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của xã Định Thành.

MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thành viên Đoàn giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn là các đại biểu HĐND huyện và các ngành của huyện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp UBND xã Định Thành.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các trại chăn nuôi heo.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung và thông báo mời thành viên tổ kiểm tra), Công an huyện, Phòng Kinh tế; UBND xã Định Thành, Minh Tân, Minh Hòa, Minh Thạnh, Long Hòa, Định Hiệp, Long Tân, An Lập, Thanh Tuyền (Lãnh đạo và công chức phụ trách môi trường); Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 23/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban khối Nội chính 9 tháng đầu năm 2020.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thành viên Đoàn giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn là các đại biểu HĐND huyện và các ngành của huyện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất cách giải quyết việc thu hồi quyền sử dụng đất mở rộng đường.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo phụ trách và Công chức địa chính); Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của Phòng Quản lý đô thị.

MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thành viên Đoàn giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn là các đại biểu HĐND huyện và các ngành của huyện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

MD: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; thành viên Đoàn giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn là các đại biểu HĐND huyện và các ngành của huyện theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Chương trình truyền hình trực tiếp “Ngày hội Trung thu, trao học bổng học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” lần XIX tỉnh Bình Dương năm 2020.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Thứ năm ngày 24/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp UBND huyện (hình thức trực tuyến): (1) Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; (2) Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; (3) Chương trình công tác tháng 10/2020 của UBND huyện[4].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND (Chủ tịch), UB.MTTQVN và các đoàn thể các xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự, Công an và công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Kim Yến trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự đối thoại thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Rái.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung và mời bà Nguyễn Thị Rái), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã Thanh An, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác Gia đình huyện[5].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác Gia đình huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Văn hóa và Thông tin).

3. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Dầu Tiếng lần thứ VI năm 2021[6].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Văn hóa và Thông tin).

4. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự Hội thao giải bóng đá tứ hùng xã Thanh Tuyền năm 2020[7].

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Huy Bằng, Lê Xuân Phú; Nhân viên Võ Hoàng Hải, Võ Duy Khan; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Sân bóng đá ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền.

Thứ sáu ngày 25/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) - HĐND tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát để giải quyết Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn A đối với công trình Nâng cấp đường Ngô Quyền, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng (Mời ông Nguyễn Văn A), Chuyên viên tiếp công dân.

ĐĐ: Công trình Nâng cấp đường Ngô Quyền, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 18 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Lễ hội trăng rằm huyện Dầu Tiếng năm 2020.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Phối hợp với UBND xã Định Hiệp chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trường Tiểu học Định Hiệp.

Thứ bảy ngày 26/9/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 27/9/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

Thứ hai ngày 28/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án đầu tư công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc khối Đoàn thể huyện.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa xã An Lập.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND xã An Lập, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án đầu tư Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749D đoạn từ đường ĐT.744 đến đường ĐT.749A.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Chủ tịch UBND xã Long Tân, An Lập, Thanh An, Thanh Tuyền; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua phương án lập thiết kế cơ sở công trình Nâng cấp, mở rộng đường N7 khu dân cư lô F.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Đoàn Kiểm tra 05 năm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020 của Ban Chỉ đạo Tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua phương án trang trí Tết năm 2021 (lần 2).

MD: Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình, UB.MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND thị trấn Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xét khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19[8].

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND xã Thanh An khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Trang phục: Nam: Quần tây, áo sơ mi thắt caravat; Nữ: Bộ áo dài truyền thống.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[3] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[6] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[7] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[8] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1135
Tuần này: 4867
Tháng này: 22553
Tổng truy cập: 648610