Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 21/9/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 21/09/2020

Thứ hai ngày 14/9/2020

Sáng

1. Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi công tác cơ sở với đồng chí Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Nâng cấp đường ĐH721; Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Long Hòa và thị trấn Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020[1].

MD: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Bình Dương, Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 9 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện quý III năm 2020.

MD: Đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 15/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Trưởng và Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Xí nghiệp Công trình công cộng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Viettel Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Hiệp, Định Thành, Định An, An Lập, Long Tân, Long Hòa, Minh Thạnh và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 30: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 9/2020[3].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Thành viên Đoàn giám sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức của các phòng, ban huyện và UBND các xã, thị trấn theo Quyết định số 99/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 của Thường trực HĐND huyện (Xem chi tiết); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thống nhất số liệu diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương[4].

ĐĐ: Hội trường A, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tầng 3, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Dầu Tiếng[5].

MD: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu; UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Công chức địa chính); Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 16/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (Chuẩn bị và dự nội dung 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng[6]

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự khảo sát hiện trạng rạch Cụt làm cơ sở cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Cường về việc san lấp rạch Cụt tại khu đất đầu tư xây dựng dự án Cảng thủy nội địa Phú Cường Thịnh.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Thanh Tuyền sau đó cùng đi thực địa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công năm 2020 và dự kiến điều hòa, điều chuyển vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công năm 2020[7].

MD: Thường trực HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 17/9/2020

Sáng

1. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện.

ĐĐ: Bảo hiểm Xã hội huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua kế hoạch tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2015 – 2020)[8].

MD: Thường trực Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trương Thị Trang trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Dầu Tiếng đến năm 2040[9].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 18/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 - 2020[10].

MD: Sở Y tế, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân huyện (Xem chi tiết), Phòng Y tế (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan); UBND các xã, thị trấn (Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân xã, thị trấn và công chức, nhân viên phụ trách); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Minh Hòa, Long Tân, Định An, Minh Tân, Minh Thạnh, An Lập[11].

MD: Thành viên Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung); UBND xã Minh Hòa, Long Tân, Định An, Minh Tân, Minh Thạnh, An Lập; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thông qua báo cáo kết quả phúc tra nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn năm 2020[12].

MD: Thành viên Đoàn phúc tra nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở huyện (Xem chi tiết); Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ bảy ngày 19/9/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự tiếp Đoàn cán bộ, công chức Văn phòng HĐND – UBND huyện Bắc Tân Uyên đến giao lưu, học tập kinh nghiệm tại huyện Dầu Tiếng[13].

MD: Có thư mời riêng, Ban Quản lý di tích huyện[14], 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Chủ nhật ngày 20/9/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 21/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2015-2020)[15].

MD: Có thư mời riêng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung. Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách dự), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên phụ trách lưu trữ hồ sơ), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo, Thông báo kết luận, Chương trình công tác, Phiếu chuyển; cái nào chưa thực hiện thì khẩn trương thực hiện; UBND huyện sẽ họp kiểm điểm 9 tháng đầu năm trong khoảng thời gian từ ngày 21 – 25/9/2020)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[4] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[6] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[7] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[8] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[9] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[10] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[11] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[12] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[13] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe. Trang phục (áo): Áo thun đồng phục cơ quan.

[14] Nhân viên hướng dẫn, thuyết minh tại Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập và khu vực Núi Cậu – Hồ Dầu Tiếng.

[15] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 368
Tuần này: 368
Tháng này: 30540
Tổng truy cập: 612016