Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 14/9/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 07/09/2020 đến ngày 14/09/2020

Thứ hai ngày 07/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 9/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

MD: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 10 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh[1].

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chi bộ Phòng Kinh tế, Chi bộ Tài nguyên - Môi trường, Chi bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 08/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về tái giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ.

MD: Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ tư ngày 09/9/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến và Tổng kết 05 năm hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016 – 2020 của Hội Nông dân huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án trang trí Tết năm 2021.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Lãnh đạo và bộ phận phụ trách công tác trang trí của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe UBND xã Định Thành báo cáo tình hình lấn chiếm đất công ở ấp Núi Đất, xã Định Thành[2].

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Định Thành (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Binh chủng thông tin liên lạc (09/9/1945 – 09/9/2020) của Lữ đoàn 23.

ĐĐ: Đại đội Thông tin 4 (Núi Cậu), ấp Yên Ngựa, xã Định Thành.

Thứ năm ngày 10/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi công tác cơ sở.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ 11 - (chuyên đề) - HĐND xã Định An khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường – UBND xã Định An.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

4. 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Đoàn công tác làm việc tại các địa phương theo Công văn số 22-CV/BDVTU, ngày 04/8/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 11/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi, thống nhất các giải pháp để phát triển sản phẩm du lịch tại địa phương.

MD: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng; UBND xã Định Hiệp, Định Thành; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát các vị trí dự kiến quy hoạch khu vực tái định cư tại xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa để phục vụ tái định cư cho các hộ dân có nhu cầu bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình trên địa bàn huyện (Cả ngày).

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phối hợp với UBND xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa chuẩn bị nội dung và chương trình đi), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Các ngành huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 8h để cùng đi).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội Cựu chiến binh huyện.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp xem xét giải quyết các điểm tu tại gia và xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Đại diện Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Công an huyện; UBND các xã, thị trấn; Đại diện Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Dầu Tiếng, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Dầu Tiếng (Tịnh xá Ngọc Thọ, thị trấn Dầu Tiếng).

Thứ bảy ngày 12/9/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Xuân Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 13/9/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 14/9/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục thể thao huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020[3].

MD: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu tỉnh Bình Dương, Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 9 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện quý III năm 2020.

MD: Đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 07/9/2020. Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo, Thông báo kết luận, Chương trình công tác, Phiếu chuyển; cái nào chưa thực hiện thì khẩn trương thực hiện; UBND huyện sẽ họp kiểm điểm 9 tháng đầu năm trong khoảng thời gian từ ngày 15 – 25/9/2020)./.

 

[1] Trang phục: Nữ: Bộ áo dài truyền thống; Nam: Quần tây, áo sơ mi trắng, thắt caravat.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước tài liệu và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1221
Tuần này: 4953
Tháng này: 22639
Tổng truy cập: 648696