Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 08/08/2020 đến ngày 16/08/2020

Thứ bảy ngày 08/8/2020

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự kiểm tra và gặp gỡ các cán bộ coi thi các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ hai ngày 10/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp xét khen thưởng Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao và tổng kết Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020.

MD: Văn phòng Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, thị trấn; Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 11/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản phiên bản mới và phân hệ ứng dụng di động trên địa bàn huyện.

MD: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, xây dựng Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương[1].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện (Xem chi tiết); Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung); UBND xã Thanh An, Định Hiệp; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thanh Tuyền và Long Tân.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành viên Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Thanh Tuyền và Long Tân (Xem chi tiết); Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND xã Thanh Tuyền, Long Tân (Chủ tịch UBND và Công chức địa chính, giao thông xây dựng); Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 12/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động, chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND cấp huyện về công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông[2].

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

ĐĐ: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), số 60, đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua kết quả kiểm tra toàn diện trong công tác quản lý, điều hành đối với Trường Mầm non Bến Súc và Trường Mầm non Định Thành.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra toàn diện trong công tác quản lý, điều hành đối với Trường Mầm non Bến Súc và Trường Mầm non Định Thành (Xem chi tiết); Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình phát triển một số sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao trên địa bàn huyện Dầu Tiếng”.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

Thứ năm ngày 13/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát, rà soát hiện trạng sử dụng đất và giải quyết kiến nghị xin giao đất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu; UBND xã Minh Hòa, Định Thành; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Tập trung tại Văn phòng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Lãnh đạo Huyện đoàn.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 8 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi khảo sát hiện trạng và rà soát nguồn gốc khu đất Công an huyện Dầu Tiếng xin thuê đất tại xã Minh Hòa.

MD: Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Minh Hòa, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Minh Hòa.

Thứ sáu ngày 14/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phòng Kinh tế (Dự nội dung 1; chuẩn bị và dự nội dung 2), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị và dự nội dung 2), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (Chuẩn bị và dự nội dung 1; dự nội dung 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp liên tịch thông qua Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa IV.

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung), Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Điện lực Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua kịch bản phim tư liệu HĐND huyện – những kết quả hoạt động nổi bật nhiệm kỳ 2016 – 2021.

MD: Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện (Chuẩn bị nội dung); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể cho trái bưởi, cam huyện Dầu Tiếng”.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

Thứ bảy ngày 15/8/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 16/8/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 13/8/2020. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 546
Tuần này: 546
Tháng này: 30718
Tổng truy cập: 612194