Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 03/08/2020 đến ngày 09/08/2020

Thứ hai ngày 03/8/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 8/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất giải quyết vụ việc về đất đai của bà Đinh Thị Lĩnh, ông Nguyễn Văn Quý.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Minh Hòa, Minh Thạnh và thị trấn Dầu Tiếng (Lãnh đạo UBND phụ trách và Công chức địa chính); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã Minh Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua: Báo cáo chỉ đạo điều hành; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 7 năm 2020; Chương trình làm việc tháng 8/2020 của UBND tỉnh; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm 2020, giải pháp những tháng còn lại năm 2020[1].

MD: Văn phòng Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

4. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã Thanh An.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

Thứ ba ngày 04/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị và dự nội dung 2), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (Dự nội dung 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt.

ĐĐ: Khách sạn The Mira (555B Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thứ tư ngày 05/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự cuộc họp chuyên đề đề xuất các giải pháp ngăn chặn, xử lý việc phân lô, bán nền trái quy định theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại huyện Dầu Tiếng.

MD: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Thanh tra huyện; Giám đốc và các Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Công chức địa chính); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương tại Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện.

ĐĐ: Kho bạc Nhà nước huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương tại Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện.

ĐĐ: Bảo hiểm Xã hội huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Công ty Điện lực Bình Dương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình: Trạm 110kV Thanh An; Trạm 110kV An Lập và đấu nối; đường dây 110kV Trạm 110kV Thanh An – Trạm 220kV Bến Cát.

MD: Công ty Điện lực Bình Dương, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND xã Thanh An, Thanh Tuyền, An Lập; Điện lực Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã Long Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

Thứ năm ngày 06/8/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương tại Đảng ủy xã An Lập.

ĐĐ: Đảng ủy xã An Lập.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giới thiệu ứng dụng Hệ thống thông tin báo cáo và chỉ đạo điều hành thông minh (Vietnam Smart Report)[2].

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, Chi cục Thống kê huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Huy Bằng; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp UBND tỉnh nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Bình Dương 05 năm (2015 – 2020).

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp thống nhất công tác phối hợp trong triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp.

MD: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương; Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Công ty bảo hiểm Bảo Việt Bình Dương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Thành trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết Đơn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Triệu khiếu nại một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Kiến Quốc và hộ (ông, bà) Nguyễn Thị Ngọc Bích.

MD: Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã An Lập, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện tại xã An Lập.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

4. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 8/2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 07/8/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự cuộc họp chuyên đề về: (1) Việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; về thực hiện, giải ngân và dự kiến điều hòa, điều chuyển vốn sự nghiệp; (2) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng[3].

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện và các đơn vị sử dụng vốn sự nghiệp chuẩn bị nội dung 1), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 11 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chúc mừng Đại hội Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Trụ sở Huyện ủy Phú Giáo.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Đại hội đại biểu Hội Người mù huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo An toàn giao thông và Ban Chỉ đạo 138 huyện sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020[4].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn giao thông huyện (Xem chi tiết), Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện (Xem chi tiết), Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND, Trưởng Công an); Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng về công tác quản lý đất đai và danh mục các dự án có sử dụng đất do Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng quản lý bàn giao.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Dầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 08/8/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 09/8/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

 

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1258
Tuần này: 3036
Tháng này: 1258
Tổng truy cập: 837347