Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 04/7/2020 đến ngày 13/7/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 04/07/2020 đến ngày 13/07/2020

Thứ bảy ngày 04/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tổng kết năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

ĐĐ: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thứ hai ngày 06/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 7/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp nghe triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa dự họp Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND huyện.

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 07/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự khánh thành công trình Nâng cấp, mở rộng ngã tư Minh Hòa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MD: Có thư mời riêng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Công trình Nâng cấp, mở rộng ngã tư Minh Hòa.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trao Huy hiệu Đảng, trao tặng Bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019) của xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 19 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm 2015 - 2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Đường trước Huyện ủy – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 7/2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 08/7/2020

Sáng

1. 06 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (phiên trù bị).

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự tập huấn sử dụng và hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu bản đồ thảm phủ thực vật tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường A – Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế tham gia Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn huyện[1].

MD: UBND xã Thanh An.

ĐĐ: Hồ Cần Nôm, xã Thanh An.

5. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Phối hợp với Công an huyện chuẩn bị nội dung), Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Quản lý đô thị.

6. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Phòng Kinh tế dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa dổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị sơ kết công tác ngành thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2020.

ĐĐ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Số 36 Trịnh Hoài Đức, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật: (1) Mỏ cát xây dựng khu vực suối nhánh 3, lòng hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, do Công ty TNHH Đông Tiến làm chủ đầu tư; (2) Mỏ cát xây dựng, lòng hồ Dầu Tiếng, xã Minh Hòa, do Công ty TNHH Hoàng Trúc My làm chủ đầu tư.

MD: Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Minh Hòa.

ĐĐ: Văn phòng Sở Xây dựng (Tầng 7, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ năm ngày 09/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 – 09/7/2020).

ĐĐ: Phòng họp Vạn Xuân I - Khu du lịch Văn hóa, Thể thao Đại Nam.

Chiều

1. 19 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự trao thưởng Triển lãm và Hội diễn Nghệ thuật quần chúng.

ĐĐ: Đường trước Huyện ủy – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 10/7/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ bảy ngày 11/7/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 12/7/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 13/7/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp liên tịch thông qua Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa IV[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Viettel Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoải Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, 6, 7, 9 - HĐND huyện[3].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoải Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp)./.

 

[1] Liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thời gian chính xác Đoàn đến.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 278
Tuần này: 4163
Tháng này: 5840
Tổng truy cập: 537013