Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 29/6/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 29/06/2020

Thứ hai ngày 22/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040 (lần 3).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Đảng ủy - UBND xã Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thẩm định nhiệm vụ và thông qua phương án các Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; Khu trung tâm thương mại – dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh[1].

MD: Thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo Quyết định số 2149-QĐ/HU ngày 13/8/2019 (Xem chi tiết) và Quyết định số 2222-QĐ/HU ngày 11/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (Xem chi tiết); Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Thanh tra huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ xã An Lập, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: UBND xã An Lập.

Thứ ba ngày 23/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Tỉnh nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại xã Định Hiệp.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Hiệp.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh dành cho đối tượng 4 (đợt 2) năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự bàn giao công tác Hội Chữ thập đỏ huyện.

ĐĐ: Văn phòng Hội Chữ thập đỏ huyện.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường họp giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh.

ĐĐ: Hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường (Tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi công tác với đồng chí Nguyễn Chí Trung - Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV tại xã Định Thành.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định Thành.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi huyện (Xem chi tiết), Huyện đoàn (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Thanh thiếu nhi các xã, thị trấn, các trường THPT: Dầu Tiếng, Thanh Tuyền, Long Hòa, THCS-THPT Minh Hòa; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Nhà thiếu nhi huyện.

Thứ tư ngày 24/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (chuẩn bị và dự nội dung 2, 3); Phòng Tài chính – Kế hoạch (chuẩn bị và dự nội dung 4, 5, 6), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo (dự nội dung 4, 5, 6).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa trước mùa mưa, lũ năm 2020.

MD: Phòng Kinh tế.

ĐĐ: Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện dự họp Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

ĐĐ: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự giao ban khối Nội chính 6 tháng đầu năm 2020.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Sơ kết ngành Văn hóa - Thông tin 6 tháng đầu năm 2020.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện; Ban Quản lý di tích huyện; UBND các xã, thị trấn  (Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng, Văn hóa - Thông tin, Gia đình, Đài Truyền thanh); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Tân.

Thứ năm ngày 25/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe thông qua báo cáo kết quả sơ kết triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 “Giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư từ Campuchia về nước” cư trú trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện (Phòng Tư pháp thông báo); UBND xã Minh Hòa, Minh Tân, Thanh An, Định Hiệp, Định Thành, Long Tân, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng (Chủ tịch UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch); Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường khối Nội chính (Khối Phòng Tư pháp huyện).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ huy thống nhất giữa Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng trước mùa mưa, lũ năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ huy thống nhất giữa Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Phòng Kinh tế (Phối hợp với Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng chuẩn bị nội dung), Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

MD: Hội Khuyến học huyện (Chuẩn bị nội dung và thư mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

5. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[2], Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng[3] tham gia với Đoàn Lãnh đạo Huyện ủy đi thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đồng chí Lão thành Cách mạng trên địa bàn Huyện.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Có chương trình riêng.

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Kim Yến trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Đoàn khảo sát kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 26/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện 06 tháng đầu năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; Chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện lời hứa và kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 12-HĐND tỉnh; Tổng kết Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 13/7/2012 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh[4].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thống kê huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 – HĐND xã Thanh Tuyền nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự kỳ họp thứ 12 (thường lệ giữa năm 2020) – HĐND xã Long Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Long Hòa.

6. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND xã Định Hiệp khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.

Chiều

1. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tổng kết cuộc thi ảnh với chủ đề “Đại hội Đảng trong tôi” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

MD: Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, các đơn vị đạt giải cuộc thi ảnh (có thư mời riêng); đoàn viên Công đoàn khối Đảng, Văn phòng HĐND – UBND huyện; đoàn viên Chi đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 27/6/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Văn thư Dương Thị Trúc Phương trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 28/6/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Thị Phương Dây trực cơ quan.

Thứ hai ngày 29/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự giám sát và nghe thông qua Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Viettel Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tham gia Đoàn của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

[3] Tham gia Đoàn của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 421
Tuần này: 4306
Tháng này: 5983
Tổng truy cập: 537156