Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 22/6/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 22/06/2020

Thứ hai ngày 15/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh,  Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 6/2020 thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020; (2) Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND huyện năm 2019; (3) Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020); (4) Thống nhất nội dung giám sát chuyên đề năm 2021 của HĐND huyện[1].

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh đi khảo sát thực tế việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Định Hiệp[2], UBND xã An Lập[3], Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Thành viên tham gia Đoàn khảo sát tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 13h45’ để cùng đi. Có xe chở đi).

Thứ ba ngày 16/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX[4].

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Long Tân, Định Hiệp, An Lập, Thanh An, Định Thành, Minh Thạnh; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự khảo sát tuyến đường nâng cấp, mở rộng vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng (có đoạn nằm trong ranh giới quy hoạch 03 loại rừng).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, UBND xã Định Thành, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hạt Kiểm lâm huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh dành cho đối tượng 4 (đợt 1) năm 2020.

ĐĐ: Phòng học Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự tập huấn và triển khai công tác khảo sát nạn nhân chất độc da cam/Đioxin năm 2020.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung và thư mời), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia với Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Công an huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp Công an huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự đối thoại giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Ngọc Năm.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, UBND thị trấn Dầu Tiếng (Chủ tịch UBND và công chức địa chính. Mời ông Nguyễn Ngọc Năm), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp - UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị giao ban ngành lao động – thương binh và xã hội 6 tháng đầu năm 2020.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Bưu điện huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND, công chức phụ trách lao động - thương binh xã hội – giảm nghèo – bảo vệ chăm sóc trẻ em, cộng tác viên công tác xã hội); Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ tư ngày 17/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri ngành Y tế do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.

MD: UB.MTTQVN huyện.

ĐĐ: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai: (1) Thống nhất về tính pháp lý danh mục các tuyến đường do Nhà nước và Nhân dân cùng làm trước và sau ngày ban hành Công văn số 1354/UBND-KT ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương; (2) Các tuyến đường nằm ngoài danh mục các tuyến đường Nhà nước quản lý.

MD: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và công chức phụ trách lĩnh vực địa chính, giao thông); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự hiệp thương nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Người mù huyện khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội.

ĐĐ: Văn phòng Hội Người mù huyện (Khối Đoàn thể huyện).

Thứ năm ngày 18/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Phiên họp UBND tỉnh tiếp tục thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020 (hình thức trực tuyến): Báo cáo tình hình và kế quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo đánh giá bổ sung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh  tế - xã hội năm 2020; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Bổ sung số người làm việc Hội Chữ thập đỏ và hợp đồng lao động thuộc ngành Y tế tỉnh; Báo cáo tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020[5].

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Thanh tra huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trịnh Thị Ngoan trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Phiên họp UBND huyện tháng 6 (hình thức trực tuyến): (1) Thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (2) Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020; (3) Chương trình công tác tháng 7/2020 của UBND huyện; (4) Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (5) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (6) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; (7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; (8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND huyện về Kế hoạch đầu tư công năm 2020; (10) Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; (11) Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020[6].

MD tại phòng họp 1 – UBND huyện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn, Văn phòng HĐND –UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 1, 2, 3), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 4, 5, 6, 7, 8, 9), Công an huyện (Chuẩn bị nội dung 10), Thanh tra huyện (Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung 11), Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Tạ Thành Phú, Lê Xuân Phú; Chuyên viên Tiếp công dân, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

MD tại phòng họp trực tuyến UBND các xã, thị trấn: Chủ tịch UBND, Thường trực HĐND các xã, thị trấn; công chức phụ trách các lĩnh vực liên quan của UBND các xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn mời).

Thứ sáu ngày 19/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự kỳ thi nâng ngạch công chức (vòng 2).

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Rừng Lịch sử Kiến An, xã An Lập.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ xã Minh Tân lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Tân.

Thứ bảy ngày 20/6/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Liên hoan Gia đình Văn hóa – Thể thao tiêu biểu huyện Dầu Tiếng năm 2020.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 21/6/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Thứ hai ngày 22/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040 (lần 3).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Đảng ủy - UBND xã Thanh Tuyền, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thẩm định nhiệm vụ và thông qua phương án các Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Đông thị trấn Dầu Tiếng; Khu trung tâm thương mại – dịch vụ - khu dân cư thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Có mặt tại UBND xã lúc 14h, có xe đón. Thông báo cho cử tri Đỗ Thị Tuất, ấp Hiệp Lộc; cử tri Hoàng Hữu Điền, ấp Định Lộc biết thời gian Đoàn đến.

[3] Có mặt tại Trường Tiểu học An Lập lúc 15h.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[5] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet (trừ nội dung 10). Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[6] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Vì nội dung thông qua nhiêu nên các thành viên dự họp phải nghiên cứu trước các nội dung họp (nếu có góp ý thì phản hồi về cơ quan tham mưu soạn thảo để chỉnh sửa) và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ đạo, Thông báo kết luận, Chương trình công tác, Phiếu chuyển.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 288
Tuần này: 4173
Tháng này: 5850
Tổng truy cập: 537023