Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020

Thứ hai ngày 08/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020 (hình thức trực tuyến): Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng, bảo tàng trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8 ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Đề án sáp nhập khu phố 1 và khu phố 2 để thành lập khu phố mới thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên; Báo cáo tình hình và kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020[1].

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Quản lý di tích huyện; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Quý, Tạ Thành Phú; Chuyên viên Tiếp công dân, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 2 “Giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư từ Campuchia về nước” cư trú trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện (Phòng Tư pháp thông báo); UBND xã Minh Hòa, Minh Tân, Thanh An, Định Hiệp, Long Tân, An Lập và thị trấn Dầu Tiếng (Chủ tịch UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch); Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường khối Nội chính (Khối Phòng Tư pháp huyện).

Thứ ba ngày 09/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ nông thôn mới nâng cao của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Dương tại xã Định Thành.

MD: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, UBND xã Định Thành (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ nông thôn mới nâng cao của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Dương tại xã Định Hiệp.

MD: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Bưu điện huyện, Điện lực Dầu Tiếng, UBND xã Định Hiệp (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: UBND xã Định Hiệp.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị phổ biến các chính sách, cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương (Lầu 01).

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trả lời phóng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để làm phim tư liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giải quyết các vụ việc khó khăn trong thu thập chứng cứ, giải quyết việc của ông Lý A Thành và ông Nguyễn Tuấn Dũng.

MD: Toà án nhân dân huyện (Chuẩn bị nội dung), Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Trưởng Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giải quyết việc chậm cung cấp thông tin cho Tòa.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện chuẩn bị nội dung), Toà án nhân dân huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ nông thôn mới nâng cao của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Dương tại xã Thanh Tuyền.

MD: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, UBND xã Thanh Tuyền (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Thanh Tuyền.

6. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định hồ sơ nông thôn mới nâng cao của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Dương tại xã Long Hòa.

MD: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Bưu điện huyện, Điện lực Dầu Tiếng, UBND xã Long Hòa (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa.

Thứ tư ngày 10/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội điểm) (03 ngày).

ĐĐ: Hội trường HĐND – UBND thị xã Tân Uyên.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia cùng Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể xã Minh Hòa.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

ĐĐ: Văn phòng Đảng ủy xã Minh Hòa.

3. 09 giờ 45: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia cùng Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh làm việc với Ban Chỉ đạo Kinh tế tập thể xã Minh Thạnh.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

ĐĐ: Văn phòng Đảng ủy xã Minh Thạnh.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2020.

MD: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Huyện đoàn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

5. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương quý II năm 2020.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ năm ngày 11/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua đơn giá bồi thương, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương, Thành viên và Tổ giúp việc Hội đồng bồi thương, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh (Xem chi tiết); Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn, thành viên khác có liên quan), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự chỉ đạo Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự Hội thảo về khe co giãn, gối cầu; công nghệ sửa chữa, tăng cường và mở rộng công trình cầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

ĐĐ: Sảnh Palace, Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Thắng Lợi (210 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thanh Tùng (Định Hiệp) trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

Chiều

1. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Nguyễn Thanh Tùng dự họp liên tịch thông qua Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa IV.

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung), 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Viễn thông Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 12/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện (Phục vụ giám sát của Thường trực HĐND huyện thường lệ giữa năm 2020).

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Viettel Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 6 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện quý II năm 2020.

MD: Đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 13/6/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 14/6/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo, Thông báo kết luận, Chương trình công tác, Phiếu chuyển; cái nào chưa thực hiện thì khẩn trương thực hiện; UBND huyện sẽ họp kiểm điểm 6 tháng đầu năm trong khoảng thời gian từ ngày 15 – 19/6/2020)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1672
Tuần này: 8129
Tháng này: 5316
Tổng truy cập: 702604