Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 08/6/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 08/06/2020

Thứ hai ngày 01/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 20: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 6/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Minh Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thống nhất phương án, kinh phí bồi thường, di dời các hộ dân trong Rừng phòng hộ Núi Cậu trước khi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu Dầu Tiếng, Chủ tịch UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thanh An.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

5. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện.

MD: Trưởng, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 02/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tiểu Ban Tổ chức Đại hội Tỉnh.

ĐĐ: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi kiểm tra việc thi công, thực hiện các công trình thuộc Đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Thanh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Công trình thuộc Đề án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả kết hợp với phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 5/2020; Chương trình làm việc tháng 6/2020 của UBND tỉnh; Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới[3].

MD: Thường trực HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Huy Bằng; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

4. 15 giờ 00: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự nghiệm thu công trình Nâng cấp, cải tạo sân vườn phía sau Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Công trình Nâng cấp, cải tạo sân vườn phía sau Văn phòng HĐND – UBND huyện.

Thứ tư ngày 03/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Phòng Văn hóa và Thông tin (Trưởng và Phó Trưởng phòng), Ban Quản lý di tích huyện (Ban Giám đốc), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự bàn giao đất quốc phòng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với UBND huyện Dầu Tiếng.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; UBND xã Định An, thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. 10 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát Ban Chỉ đạo Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Dương.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác đăng ký – quản lý hộ tịch và các văn bản quy phạm phát luật mới.

MD: Công chức làm công tác tư pháp – hộ tịch của Phòng Tư pháp; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch).

ĐĐ: Hội trường C, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương (Số 499, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã Long Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

Thứ năm ngày 04/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết (dự nội dung 1)

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng tham gia Đoàn của tỉnh chúc thọ, mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi tròn 100 tuổi tại xã An Lập, Định Hiệp, Long Hòa, Minh Hòa, Thanh Tuyền và thị trấn Dầu Tiếng[1].

ĐĐ: Có chương trình riêng.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất phương án, kinh phí bồi thường, di dời các hộ dân trong Rừng phòng hộ Núi Cậu.

MD: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại xã An Lập.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

3. 14 giờ 00: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự tiếp xúc cử tri tại xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Xã Minh Thạnh.

Thứ sáu ngày 05/6/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi công tác với ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng.

MD: Ông Nguyễn Chí Trung - Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty TNHH Great Eastern Resins Industrial Việt Nam.

ĐĐ: Số 8, đường số 17, KCN Sóng Thần 2, phương Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi chúc thọ, mừng thọ và tặng quà Người cao tuổi tròn 90 tuổi tại xã Thanh An, Thanh Tuyền, An Lập, Long Tân.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân, Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Bảo hiểm Y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Thành viên Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện (Xem chi tiết), Phòng Y tế (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Hội Nông dân huyện với Công ty phân bón Xanh và Xanh năm 2019, triển khai chương trình phối hợp năm 2020.

ĐĐ: Khu di tích Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập.

4. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 06/6/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 07/6/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 08/6/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi khảo sát vị trí đất xây dựng trụ sở Công an xã Minh Tân.

MD: Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Chủ tịch UBND xã Minh Tân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: UBND xã Minh Tân.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi kiểm tra các công trình xây dựng và các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 05/6/2020. Các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ đạo, Thông báo kết luận, Chương trình công tác, Phiếu chuyển; cái nào chưa thực hiện thì khẩn trương thực hiện; UBND huyện sẽ họp kiểm điểm 6 tháng đầu năm trong khoảng thời gian từ ngày 08 – 19/6/2020)./.

 

[1] Đi xe 00036. Nhân viên Võ Hoàng Hải lái xe.

[2] Đang chờ Sở Kế hoạch và Đầu tư thông nhất lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị chiều thứ Hai ngày 01/6/2020 xem lại lịch này.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1601
Tuần này: 8058
Tháng này: 5245
Tổng truy cập: 702533