Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 17/05/2020

Thứ hai ngày 11/5/2020

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện.

Thứ ba ngày 12/5/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Sở Công thương tỉnh Bình Dương thống nhất việc triển khai thực hiện 02 Đề án: “Điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương đến năm 2020”, “Điều chỉnh, phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu đến năm 2030”; giải quyết những vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cho một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Sở Công thương, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện (Lãnh đạo phụ trách phòng cháy, chữa cháy); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Sở Công thương tỉnh Bình Dương thống nhất quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

MD: Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương, Thường trực Huyện ủy, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị; Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Tân.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên trù bị).

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

5. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THCS - THPT Minh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Trường THCS - THPT Minh Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện[1].

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trường THPT Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Trường THPT Dầu Tiếng.

Thứ tư ngày 13/5/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị đánh giá kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (hình thức trực tuyến).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Kinh tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

3. 07 giờ 15: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Y tế huyện.

5. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.704 từ Thanh An, Định Hiệp đến Minh Hòa (Đoạn qua xã Định An – giai đoạn 2).

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện.

ĐĐ: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.704 từ Thanh An, Định Hiệp đến Minh Hòa - Đoạn qua xã Định An – giai đoạn 2 (Tập trung tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng để cùng đi).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp Đoàn thanh tra tỉnh Bình Dương.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Long Hòa, Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 14/5/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đại hội Đảng bộ xã Định Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự họp xem xét các vấn đề liên quan, thống nhất báo cáo làm cơ sở cho UBND tỉnh ban hành chủ trương quy hoạch trường bắn, thao trường huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp Trung tâm chỉ huy/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Hữu Thành trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 15/5/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Long Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Tùng, Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Long Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Tài chính – Kế hoạch).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thông qua các dự thảo: Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh, Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh, Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

 

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

MD: Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy, chữa cháy huyện (Xem chi tiết); Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 16/5/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 17/5/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet. Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 13/5/2020)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet, các thành viên dự họp nghiên cứu trước nội dung họp và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1072
Tuần này: 3390
Tháng này: 3390
Tổng truy cập: 1174381