Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020

Thứ hai ngày 04/5/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vòng 2).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Tiểu ban nhân sự Đại hội V.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ ba ngày 05/5/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đô thị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Quản lý đô thị.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIV (hình thức trực tuyến).

MD: UB.MTTQVN huyện (Mời cử tri), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác quy hoạch và khai thác cát lòng hồ Dầu Tiếng và các giải pháp quản lý trong thời gian tới.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt huyện và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (Dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt huyện).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ tư ngày 06/5/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự chỉ đạo Đại hội Đảng ủy Công an huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo).

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đại hội Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Hội trường Đài Truyền thanh huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án trồng cây xanh khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện (lần 2).

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Dầu tư Xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện; Huyện đoàn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp Kho bạc Nhà nước huyện.

4. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ năm ngày 07/5/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án chủ trương đầu tư các công trình: (1) Nâng cấp đường Ngô Quyền, khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng (giai đoạn 2); (2) Nâng cấp, mở rộng đường Trần Văn Lắc đoạn từ ngã ba Lòng Hồ đến giáp Cầu Mới; (3) Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.749A đoạn qua xã Long Hòa.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng, UBND xã Long Hòa, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án chủ trương đầu tư các công trình: (1) Nhà làm việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng; (2) Kho lưu trữ hồ sơ của Công an huyện Dầu Tiếng; (3) Xây dựng trụ sở Công an xã Minh Hòa.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã Minh Hòa; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên chủ trì họp kiểm điểm thực hiện Kết luận số 08/KL-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về kết quả kiểm tra, rà soát việc giải quyết đơn của ông Trần Ngọc An phản ánh hoạt động chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Tân tại ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Ông Dương Văn Phương – Trưởng phòng và ông Lý Thanh Hùng – Phó Trưởng phòng), Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế, Xí nghiệp Công trình công cộng (ông Ngô Mạnh Hùng – Phó Giám đốc), Trạm Chăn nuôi và Thú y, Chủ tịch UBND xã Long Tân; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

MD: Thành viên Ban đại diện Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Xem chi tiết), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 08/5/2020

Sáng

1. 07 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự khai mạc Kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh Bình Dương năm 2020.

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp UBND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo thông qua các dự thảo: Định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh, Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh, Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 09 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 5/2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 09/5/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 10/5/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1563
Tuần này: 7892
Tháng này: 50187
Tổng truy cập: 1277629