Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 25/4/2020 đến ngày 04/5/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 25/04/2020 đến ngày 04/05/2020

Thứ bảy ngày 25/4/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Thứ hai ngày 27/4/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp đảng viên trước kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Thường trực Huyện ủy, Có Thư mời riêng.

ĐĐ: Phòng họp 1, 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự kỳ họp thứ 11 (bất thường) - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Có Thông báo triệu tập và Thư mời riêng; Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1, 2 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng do Bộ Nội vụ tổ chức.

MD: Ban Tổ chức Huyện ủy, Chuyên viên Công nghệ thông tin Văn phòng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc về nhà gỗ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo chỉ đạo điều hành và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4/2020; Chương trình làm việc tháng 5/2020 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Tờ trình bổ sung Nghị quyết 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh[1].

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ ba ngày 28/4/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự công bố Quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

MD: Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung); Trưởng và Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện; Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi thực địa giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đường trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám; đường Ngô Quyền - thị trấn Dầu Tiếng; đô thị Bến Súc.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung và thông báo cho hộ dân liên quan biết thời gian làm việc), UBND thị trấn Dầu Tiếng, UBND xã Thanh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Công trình đường trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám; đường Ngô Quyền - thị trấn Dầu Tiếng; đô thị Bến Súc.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phòng Y tế, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp - Phòng Y tế huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Thanh Tuyền, Long Hòa, Minh Hòa và thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 29/4/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Cán bộ chủ chốt huyện.

MD: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 10 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 36 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

3. 10 giờ 50: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

4. 11 giờ 15: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 37 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Bình Dương.

MD: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua đề xuất khen thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với Phó Chủ tịch Thường trực Hội Kế hoạch hóa Gia đình.

MD: Thành viên Ban Chấp hành Hội Kế hoạch hóa Gia đình huyện (Xem chi tiết), Hội Kế hoạch hóa gia đình huyện (Chuẩn bị nội dung và mời thành viên Ban Chấp hành Hội), Phòng Nội vụ, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 30/4/2020

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (Theo Thông báo số 236/TB-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước trực cơ quan.

Thứ sáu ngày 01/5/2020

1. Cán bộ, công chức và viên chức nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (Theo Thông báo số 236/TB-UBND ngày 23/4/2020 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. Tổ trực Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động trực cơ quan.

Thứ bảy ngày 02/5/2020

1. 07 giờ 30: Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 03/5/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 04/5/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vòng 2).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Xuân Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1499
Tuần này: 7828
Tháng này: 50123
Tổng truy cập: 1277565