Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 30/3/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 30/03/2020

Thứ hai ngày 23/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Thanh Tuyền đến năm 2040; (2) Đề án công nhận đô thị Thanh Tuyền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V[1].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, các Ủy viên UBND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy về công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra các điểm tập kết, kinh doanh cát dọc theo sông Thị Tính.

MD: Thành viên Tổ kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung và thông báo cho thành viên Tổ kiểm tra biết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Trung tâm Y tế huyện (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 24/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2020 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020, Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo và điều hành tháng 3 năm 2020, Chương trình làm việc tháng 4/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình đầu tư công quý I và phương hướng quý II/2020; thông qua Kế hoạch hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid - 2019 trên địa bàn tỉnh[2].

MD: Thường trực HĐND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Đội Quản lý thị trường số 3, Trung tâm Y tế huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình Trường THCS An Lập.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công, đơn vị giám sát), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ tư ngày 25/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020)[3].

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) (Xem chi tiết); Trưởng và các Phó Trưởng Ban HĐND huyện; các Ủy viên UBND huyện; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 26/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án chủ trương đầu tư các công trình giao thông nông thôn nhằm đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Minh Hòa, Long Tân.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Long Tân; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua các vị trí đất để xây dựng 08 trụ sở công an xã Minh Hòa, Long Hòa, An Lập, Minh Thạnh, Minh Tân, Định Thành, Định Hiệp, Thanh Tuyền.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; UBND các xã: Minh Hòa, Long Hòa, An Lập, Minh Thạnh, Minh Tân, Định Thành, Định Hiệp, Thanh Tuyền (Chủ tịch UBND và Trưởng Công an); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trà Văn Dân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

5. 08 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự làm việc với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp: (1) Nghe báo cáo kế hoạch quản lý, sử dụng các khu đất của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng bàn giao về cho huyện; (2) Tình hình tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện; (3) Tình hình, kế hoạch thực hiện các công trình sử dụng đất bàn giao từ Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện và UBND các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung 1, 2), Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung 3), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 27/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy tiếp và làm việc với đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ huyện Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 3/2020 thông qua: (1) Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020; (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện, Đài Truyền thanh huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết vướng mắc trong việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ (ông, bà) Đào Hồng Tuyển, hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ông Hoàng Kiến Quốc theo Kết luận số 74/KL-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, UBND xã An Lập, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Triệu (Phòng Tài nguyên và Môi trường mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thứ bảy ngày 28/3/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 29/3/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 30/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện (chuẩn bị và dự nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp nghiên cứu trước nội dung và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành phần dự giám sát mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để xem tài liệu.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1644
Tuần này: 5271
Tháng này: 21192
Tổng truy cập: 552365