Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020

Thứ hai ngày 09/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Đài Truyền thanh huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự kỳ họp thứ 14 (bất thường) – HĐND tỉnh.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp A, tầng 16, Tháp B – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 3/2020 thông qua Báo cáo hoạt động quý I, phương hướng quý II và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 10/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án đầu tư các công trình: (1) Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường khu dân cư lô F; (2) Mở rộng đường ĐT744 đoạn từ Km31+160 đến ngã tư Cầu Cát; (3) Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.704 (đoạn từ Trường THPT Phan Bội Châu đến Ngã tư Minh Hòa); (4) Nâng cấp, mở rộng đường ĐH704 (đoạn qua trung tâm xã Minh Tân); (5) Nâng cấp, mở rộng đường ĐH704 (đoạn từ Thanh An đến Định Hiệp); (6) Lắp hệ thống đèn chiếu sáng trên đường ĐT.744 đoạn từ ngã ba Nhà máy nước Định Thành đến ngã ba giao đường ĐT749b; (7) Nâng cấp các tuyến đường còn lại trong Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị tư vấn); Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Chủ tịch UBND xã: Minh Hòa, Minh Tân, Thanh An, Thanh Tuyền, Định Hiệp, Định Thành, Định An, thị trấn Dầu Tiếng; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự nhận bàn giao hồ sơ công trình Trung bày mỹ thuật Khu di tích lịch sử rừng Kiến An.

MD: Ban Quản lý di tích huyện.

ĐĐ: Khu di tích lịch sử rừng Kiến An, xã An Lập.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án thiết kế xin chủ trương đầu tư công trình: (1) Nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế huyện; (2) Trường Tiểu học Thanh Tuyền; (3) Trường Tiểu học Long Tân.

MD: Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền, Long Tân, thị trấn Dầu Tiếng; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Tuyền, Long Tân (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp xác định vị trí xây dựng các công trình chưa có đất, có đất nhưng không đủ diện tích mở rộng: (1) Trường THCS tạo nguồn; Trường Tiểu học Dầu Tiếng 2, Trường Mầm non Bến Súc, Trường THPT Thanh Tuyền, Trường Tiểu học Thanh An (dự án cần mở rộng đất), Trường Mầm non An Lập, Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã An Lập, Trường THCS Long Tân (dự án cần mở rộng đất).

MD: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, An Lập, Long Tân, thị trấn Dầu Tiếng; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 16 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp thông qua phương án phối màu sơn Trường THCS An Lập.

MD: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã An Lập, Hiệu trưởng Trường THCS An Lập (Phòng Giáo dục và Đào tạo mời), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 11/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội điểm Đảng bộ xã Thanh An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Nhà văn hóa xã Thanh An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua các huyện phía Bắc năm 2019.

MD: Phòng Nội vụ (Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường A - UBND huyện Phú Giáo.

Thứ năm ngày 12/3/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thanh Tùng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: 02 Trưởng Ban HĐND huyện đi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) đối với UBND thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020) (Xem chi tiết); các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

MD: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ sáu ngày 13/3/2020

Sáng

1. 07 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Dâng hương Nghĩa trang Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2020).

MD: Lãnh đạo và 2/3 cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

2. 08 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Tọa đàm truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2020) và trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Công an huyện dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2020.

MD: UBND các xã, thị trấn (Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Trưởng Công an).

ĐĐ: Hội trường A – Công an tỉnh Bình Dương (Số 681, Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chiều

1. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 3 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 3 năm 2020.

MD: Đoàn viên Công đoàn Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 14/3/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 15/3/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Thị Phương Đây trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet.

Các ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 11/3/2020)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1670
Tuần này: 5297
Tháng này: 21218
Tổng truy cập: 552391