Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

Thứ hai ngày 17/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2019; triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2020[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính huyện thẩm định Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2019.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Công chức phụ trách); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình; Chuyên viên Lê Huy Bằng, Trần Văn Khiêm.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng ủy xã Thanh An.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Thanh An.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp chuyên về công tác chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND phụ trách lĩnh vực đất đai và Công chức phụ trách địa chính); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 18/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Liên lạc đồng đội Giải phóng Dầu Tiếng.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Liên lạc đồng đội Giải phóng Dầu Tiếng (Xem chi tiết), Văn phòng Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Đại diện Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, UBND thị trấn Dầu Tiếng; Các ông, bà: Trần Văn Du, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Những, Lê Văn Khoa, Trần Chí Thanh; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển Kinh tế tập Tỉnh năm 2019.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ tư ngày 19/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2020[2].

MD: UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng ủy thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Đảng ủy thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Chi bộ Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Chi bộ Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

Thứ năm ngày 20/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban khối Nội chính định kỳ tháng 02/2020.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ Mười (bất thường) - HĐND xã Thanh An khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng ủy xã Minh Tân.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy xã Minh Tân.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 tại xã Long Hòa.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND xã Long Hòa (Mời Đảng ủy, Thường trực HĐND, UB.MTTQVN xã, Công chức phụ trách; Trưởng hoặc Phó Trưởng các ấp), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa.

5. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Ngọc Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 trại chăn nuôi gà thịt theo mô hình trại lạnh, quy mô 300.000 con/lứa.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời chủ đầu tư, đơn vị tư vấn), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND xã Minh Hòa, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thẩm định nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng cho thuê Nam An Bình Dương.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời chủ đầu tư, đơn vị tư vấn), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện, UBND xã An Lập, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 tại xã Minh Hòa.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND xã Minh Hòa (Mời Đảng ủy, Thường trực HĐND, UB.MTTQVN xã, Công chức phụ trách; Trưởng hoặc Phó Trưởng các ấp), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: UBND xã Minh Hòa.

Thứ sáu ngày 21/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng[3].

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung và photo tài liệu cho thành viên Đoàn giám sát HĐND tỉnh), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ bảy ngày 22/02/2020

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 23/02/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1708
Tuần này: 8165
Tháng này: 5352
Tổng truy cập: 702640