Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020

Thứ hai ngày 10/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Kế hoạch, Điều lệ tổ chức giải Việt dã 13/3[1].

MD: Ban Dân vận Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện (Chuẩn bị nội dung); Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn; Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã Long Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

MD: Các thành viên trong Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), UBND xã Long Tân (Chuẩn bị nội dung. Mời Đảng ủy, HĐND xã, các thành viên trong Ban Quản lý nông thôn mới xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Long Tân.

Thứ ba ngày 11/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp các Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

MD: Trưởng và các Phó Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

MD: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 19 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 21 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện làm việc với các đơn vị nhận quân.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

5. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Ngô Quyền, thị trấn Dầu Tiếng[2].

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

6. 14 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát vị trí thiết kế đoạn vượt sông Thị Tính và vị trí lắp đặt biển báo hiệu vượt sông thuộc công trình: Đường dây 100kV trạm 110kV Thanh An – trạm 220kV Bến Cát.

ĐĐ: Tập trung tại Công an xã An Điền (vòng xoay ngã tư An Điền).

Thứ tư ngày 12/02/2020

Sáng

1. 06 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ giao quân năm 2020.

MD: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự); Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2019; triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2020[3].

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng cơ bản huyện (Xem chi tiết), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Xây dựng.

ĐĐ: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Thứ năm ngày 13/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp thống nhất công tác lập thủ tục bàn giao diện tích khu đất Trạm bơm Cầu Tàu tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Văn phòng Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Tạ Tấn Tuấn trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 14/02/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Sơ kết Chương trình phát triển đô thị huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2017 - 2019[4].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng đề án phát triển đô thị huyện (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo và tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

MD: Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

3. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể năm 2019 của xã Định An.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: UBND xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 02 năm 2020.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 15/02/2020

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 16/02/2020

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi file tài liệu cho Văn phòng HĐND – UBND huyện – thông qua Chuyên viên phụ trách ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra cuộc họp để đăng tải lên phần mềm Ecabinet.

Các ngành gửi báo cáo tình hình hoạt động tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 03/2020 về Văn phòng HĐND – UBND huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 13/02/2020)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[2] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[3] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

[4] Tài liệu được đăng trên phần mềm Ecabinet. Các thành viên dự họp mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để sử dụng phần mềm Ecabinet.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1693
Tuần này: 5320
Tháng này: 21241
Tổng truy cập: 552414