Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 13/01/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 13/01/2020

Thứ hai ngày 06/01/2020

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 01/2020.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị Hội nghị Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 09 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện: (1) Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; (2) Giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thống kê huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 11 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể năm 2019 của xã Định Thành.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

5. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện dự họp UBND tỉnh nghe Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc về triển khai Chương trình sữa học đường.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã Long Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

MD: Các thành viên trong Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), UBND xã Long Hòa (Chuẩn bị nội dung. Mời Đảng ủy, HĐND xã, các thành viên trong Ban Quản lý nông thôn mới xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa.

Thứ ba ngày 07/01/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019 (02 ngày).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thẩm định Phương án giá đất để bồi thường về đất thực hiện dự án Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng thuộc thị trấn Lai Uyên, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng và xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự họp thẩm định Phương án giá đất để tính nghĩa vụ tài chính về đất của Công ty TNHH gạch ngói Vạn Phát Hưng, khu đất tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Phòng họp 3 – Sở Tài chính (Tầng 2, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 01/2020.

MD: Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 08/01/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Quân khu về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

MD: UBMTTQVN huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Công an huyện, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tiếp tục dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự trao quà cho hộ nghèo do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dầu Tiếng và Chùa Minh Thạnh trao tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

ĐĐ: Hội trường huyện.

4. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Họp mặt các chức sắc tôn giáo và đồng bào các dân tộc, người có uy tín trong huyện.

MD: Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo – Dân tộc huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 16 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Họp mặt cuối năm 2019 và chào đón năm mới 2020 của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

ĐĐ: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.

2. 15 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Chương trình truyền hình trực tiếp Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XIII năm 2020.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ năm ngày 09/01/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự triển khai Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và thư mời), Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp các đoàn phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Tổng kết tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

ĐĐ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương (Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Tổng kết công tác hiến máu tình nguyện huyện Dầu Tiếng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

5. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

6. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh An.

7. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

8. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Nội vụ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của ngành Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường Sở Nội vụ.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 18 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự buổi họp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh với các Cơ quan Lãnh sự nước ngoài và đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài nước nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam – Xuân Canh Tý 2020.

ĐĐ: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã Định Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

MD: Các thành viên trong Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), UBND xã Định Thành (Chuẩn bị nội dung. Mời Đảng ủy, HĐND xã, các thành viên trong Ban Quản lý nông thôn mới xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

4. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

ĐĐ: Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ).

5. 17 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Tổng kết năm 2019, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 của Sư đoàn 7.

ĐĐ: Sở Chỉ huy Sư đoàn 7 (Số 729, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thứ sáu ngày 10/01/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị UB.MTTQVN huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB.MTTQVN tỉnh tặng quà cho 30 hộ nghèo và 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc thị trấn Dầu Tiếng; đi thăm tặng quà 05 gia đình chính sách thuộc thị trấn Dầu Tiếng; thăm đơn vị thông tin núi Cậu.

MD: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị quà cho hộ nghèo và trẻ em).

ĐĐ: Tập trung tại UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 11 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.

ĐĐ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến: (1) Báo cáo kết quả phúc tra đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019; công nhận chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2019; (2) Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch đã đề ra.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự họp Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan Khối HĐND – UBND huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng (Chính trị viên), ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị (Chỉ huy phó), Chuyên viên Lê Văn Quý (Chính trị viên phó), Chuyên viên Lê Huy Bằng (Trung đội trưởng), Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 11/01/2020

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện (Xem chi tiết), Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện; UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, thị trấn; Công chức phụ trách an toàn thực phẩm các xã, thị trấn. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân cùng dự); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Tạ Thành Phú, chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt Hội Cựu giáo chức huyện Dầu Tiếng năm 2020.

ĐĐ: Trường Tiểu học Dầu Tiếng.

3. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 12/01/2020

1. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Quyền Trưởng Phòng Nội vụ dự Lễ tạc thành và bổ nhiệm Trụ trì chùa Pháp Hòa tại xã An Lập.

ĐĐ: Ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp. Thành viên Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc xây dựng báo cáo, kế hoạch của ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo chất lượng, đi vào trọng tâm của bố cục theo Đề cương để gửi về UBND huyện đúng thời gian quy định)./.

 

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1663
Tuần này: 8120
Tháng này: 5307
Tổng truy cập: 702595