Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 06/01/2020)

Độ tương phản

Từ ngày 28/12/2019 đến ngày 06/01/2020

Thứ bảy ngày 28/12/2019

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019.

MD: Trưởng Công an huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ hai ngày 30/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao quyết định cho cán bộ.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự hội ý thống nhất đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Nội vụ, Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách các khối của Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

5. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự Hội nghị tổng kết Ban Liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều

1. 13 giờ 15: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức.

MD: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ban Giám hiệu Trường THCS Minh Tân, Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo mời); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã Định Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

MD: Các thành viên trong Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), UBND xã Định Hiệp (Chuẩn bị nội dung. Mời Đảng ủy, HĐND xã, các thành viên trong Ban Quản lý nông thôn mới xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định Hiệp.

4. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại xã Thanh An.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

5. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại xã Thanh Tuyền.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ ba ngày 31/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đối với Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự; Chi bộ Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phòng Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự trao quyết định cho cán bộ.

ĐĐ: Đảng ủy xã Thanh Tuyền.

4. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự thẩm tra hồ sơ xét công nhận xã Thanh Tuyền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

MD: Các thành viên trong Hội đồng thẩm tra xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND huyện (Xem chi tiết), UBND xã Thanh Tuyền (Chuẩn bị nội dung. Mời Đảng ủy, HĐND xã, các thành viên trong Ban Quản lý nông thôn mới xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của xã), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Hội trường thị trấn Dầu Tiếng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp đảng viên trước kỳ họp thứ 13 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX.

ĐĐ: Hội trường A – Tỉnh ủy.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự kỳ họp thứ 13 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đối với Chi bộ Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án, Tư pháp, Thanh tra.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

4. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 tại Đảng bộ xã Định An.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Đảng ủy xã Định An.

5. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự triển khai tập huấn về phòng họp không giấy tờ (E-Cabinet) và Ứng dụng giao việc tức thời – Nhắc việc thông minh phục vụ các cuộc họp UBND huyện cho Lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

MD: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Lãnh đạo và Chuyên viên VP.HĐND-UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 01/01/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 (theo Thông báo số 418/TB-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Dầu Tiếng).

2. 07 giờ 30: Tổ trực Tết Dương lịch năm 2020 trực tại cơ quan.

Thứ năm ngày 02/01/2020

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đối với Chi bộ Trường THPT Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Long Hòa, Phan Bộ Châu; Chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 tại Đảng bộ xã Minh Hòa.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Đảng ủy xã Minh Hòa.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự triển khai tập huấn về phòng họp không giấy tờ (E-Cabinet) và Ứng dụng giao việc tức thời – Nhắc việc thông minh phục vụ các cuộc họp UBND huyện cho Công chức phụ trách công nghệ thông tin hoặc Văn thư các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn.

MD: Công chức phụ trách công nghệ thông tin hoặc Văn thư các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Kim Yến trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại xã Long Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đối với Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng, Hạt Kiểm lâm, Kho bạc, Ngân hàng, Bưu điện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 tại Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại xã Long Tân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

5. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020 và Tổng kết công tác Y tế năm 2019 của Bệnh viên Đa khoa cao su Dầu Tiếng.

ĐĐ: Hội trường Bệnh viên Đa khoa cao su Dầu Tiếng.

Thứ sáu ngày 03/01/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp Đoàn hoạt động đi thực tế của học viên Lớp Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án dân sự cho công chức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Học viện Tư pháp.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chi cục Thi hành an dân sự huyện (Chuẩn bị toàn bộ nội dung và chương trình).

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua mẫu trang trí đèn hoa đường trước Huyện ủy – UBND huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đối với Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh, Chi cục Thuế, Xí nghiệp Công trình công cộng.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 tại Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại xã Đinh Hiệp.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định Hiệp.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 đối với Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện; Chi bộ Phòng Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Phòng Quản lý đô thị; tập thể Thường trực HĐND – UBND huyện; tập thể Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự phúc tra đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019 tại Đảng bộ xã Long Tân.

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Tân.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 2021 tại xã An Lập.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

Thứ bảy ngày 04/01/2020

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Hồ Văn Luyến trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 05/01/2020

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia đoàn của UB.MTTQVN tỉnh thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo hồi hương từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn xã Minh Hòa và đồng bào Chăm nghèo tại xã Minh Hòa.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 06/01/2020

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện: (1) Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020; (2) Giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch chuẩn bị nội dung 1), Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục Thống kê huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp. Thành viên Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc xây dựng báo cáo, kế hoạch của ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo chất lượng, đi vào trọng tâm của bố cục theo Đề cường để gửi về UBND huyện đúng thời gian quy định)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1589
Tuần này: 8046
Tháng này: 5233
Tổng truy cập: 702521