Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 22/12/2019 đến ngày 30/12/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 22/12/2019 đến ngày 30/12/2019

Chủ nhật ngày 22/12/2019

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện đi kiểm tra và chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Thứ hai ngày 23/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ huyện thống nhất kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020.

MD: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Quân sự huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp nghe báo cáo nhanh công tác bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020 – 2022 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD:Thường trực Huyện ủy, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung); Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Đảng bộ xã Long Hòa.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, đ/c Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.

ĐĐ: Hội trường xã Long Hòa.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 24/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết việc cấp đất cho bà Trần Thị Kim Tuyết ở xã Minh Tân.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Minh Tân, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Đảng bộ xã Minh Tân.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy, đ/c Huyện ủy viên phụ trách địa bàn.

ĐĐ: Phòng họp - Đảng ủy xã Minh Tân.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND thị trấn Dầu Tiếng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa của Ban Chỉ đạo tỉnh.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công chức Văn hóa – Xã hội); UB.MTTQVN các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

6. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Định An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường xã Định An.

7. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Y tế.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Y tế.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Kinh tế.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Kinh tế.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Bảo hiểm Xã hội huyện.

Thứ tư ngày 25/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Chỉ đạo Huyện về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý IV năm 2019.

MD: Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng Tài chính – Kế hoạch.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành Công thương.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Diễn đàn cấp huyện“Ngành Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua kết quả đánh giá, công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và Bình đẳng giới năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em và kiểm tra Ban vì sự tiến bộ phụ nữ xã, thị trấn năm 2019 (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Lãnh đạo các xã, thị trấn, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

Thứ năm ngày 26/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Minh Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Hòa.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Tổng kết Công tác Hội và Phong trào Nông dân Gắn với Tổng kết hoạt động các nguồn năm 2019.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

4. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Định Hiệp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường A – UBND xã Định Hiệp.

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trà Văn Dân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

MD: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tư pháp, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Bảo hiểm Xã hội, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Y tế huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 17 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá phân loại chất lượng, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019 tại Chi bộ Chi cục Thuế huyện.

MD: Đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.

ĐĐ: Bộ phận Một cửa huyện Dầu Tiếng của Chi cục Thuế khu vực Bến Cát.

Thứ sáu ngày 27/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị quán triệt, triển khai Luật An ninh mạng.

MD: Cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Công an huyện (Chuẩn bị nội dung), Ban Chỉ huy Quân sự huyện; UBND các xã, thị trấn (Chỉ huy trưởng và Trưởng Công an các xã, thị trấn); Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Minh Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Minh Tân.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Thanh Tuyền, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã An Lập, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã An Lập.

5. 07 giờ 30: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Thanh An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

6. 07 giờ 30: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Long Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

7. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Định Thành, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định Thành.

8. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 – HĐND xã Minh Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng nghiệm thu dự án khoa học công nghệ.

MD: Hội Nông dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

Thứ bảy ngày 28/12/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 29/12/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Thị Phương Đây trực cơ quan.

Thứ hai ngày 30/12/2019

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

 

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1604
Tuần này: 8061
Tháng này: 5248
Tổng truy cập: 702536