Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019

Thứ hai ngày 02/12/2019

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo UBND huyện dự chào cờ đầu tháng 12/2019.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến để quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự kiểm tra việc bàn giao nhân sự, nhiệm vụ chuyên môn, kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất của Xí nghiệp Công trình công cộng.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường Xí nghiệp Công trình công cộng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã.

MD: Thành viên Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục về đất đai.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả”.

ĐĐ: Sảnh B (lầu 1) – Công viên Văn hóa Thanh Lễ.

Thứ ba ngày 03/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý di tích huyện; UBND xã Định Hiệp, Định Thành, Minh Hòa; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Thường trực HĐND huyện dự họp phân công nhiệm vụ tổ chức kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 10 giờ 00: Thường trực HĐND huyện dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện.

MD: Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị họp mặt, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tỉnh Bình Dương năm 2019.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

1. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự triển khai chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện.

MD: Lãnh đạo và thư ký phụ trách ISO: Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Hạt Kiểm lâm huyện; UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến, Tạ Thành Phú, Trần Văn Khiêm; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 04/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung báo cáo của huyện).

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

4. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý.

ĐĐ: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia (Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh).

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự làm việc với Trung tâm Hòa giải – Đối thoại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ việc của bà Đỗ Thị Vệ tại ấp Lâm Vồ, xã Thanh Tuyền yêu cầu hủy quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

ĐĐ: Trung tâm Hòa giải – Đối thoại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương (Số 559 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên họp nghe thông qua Báo cáo kết quả thanh tra đối với việc khai thác khoáng sản (đất đầu, sỏi đỏ) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Long Tân.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung, mời thành viên Đoàn thanh tra và thành phần khác có liên quan), Chủ tịch UBND xã Long Tân, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên họp nghe thông qua Báo cáo kết quả thanh tra đối với việc cấp phó bản quyền sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, ông Hoàng Kiến Quốc, hộ ông Đào Hồng Tuyển tại xã An Lập.

MD: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung, mời thành viên Đoàn thanh tra và thành phần khác có liên quan), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Đảng ủy xã Long Tân.

ĐĐ: Đảng ủy xã Long Tân.

Thứ năm ngày 05/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 30 - khóa IV (Mở rộng).

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc (7g30); Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh, Xí nghiệp Công trình công cộng (13g30).

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV với Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thị Bích Vân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV với Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

Thứ sáu ngày 06/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng, Xí nghiệp Công trình công cộng, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Định An, Thanh An, Định Hiệp; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 10 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp nghe Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2019 và Chương trình hoạt động năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực thi pháp luật năm 2019.

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

MD: Phòng Kinh tế (Liên hệ với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh mời các thành phần được tỉnh khen thưởng), UBND các xã, Trưởng Ban Phát triển các ấp của các xã (UBND các xã mời).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự triển khai tập huấn cho Đại biểu HĐND huyện về phòng họp không giấy tờ (E-Cabinet) và Ứng dụng giao việc tức thời – Nhắc việc thông minh.

MD: Các Đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 07/11/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 08/12/2019

1. 18 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Lễ Khai mạc liên hoan ẩm thực đường phố tỉnh Bình Dương lần II năm 2019.

ĐĐ: Khu vực Hoa viên Bạch Đằng (Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1674
Tuần này: 5301
Tháng này: 21222
Tổng truy cập: 552395