Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 02/12/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 24/11/2019 đến ngày 02/12/2019

Chủ nhật ngày 24/11/2019

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 – các phiên đối thoại song phương.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (Từ 14h – 15h30’: Phòng G1, G4. Từ 16h – 17h30’: Phòng G1).

2. 18 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 – Phiên họp toàn thể Châu Á trong quá trình chuyển đổi.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (Hội trường chính).

3. 19 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 – Tiệc tối chào mừng Việt Nam dẫn đầu một tầm nhìn khu vực Tiểu vùng sông Mekong.

ĐĐ: Ballroom – Khách sạn Becamex.

Thứ hai ngày 25/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp thống nhất: (1) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2019; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; (2) Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vòng 1); (3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương đầu tư công trình.

MD: 02 Ban HĐND huyện, Trưởng và Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (dự nội dung 4), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 – Phiên đối thoại sáng (Hướng đến mục tiêu giảm ô nhiễm).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (Phòng G4).

3. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (Hội trường chính).

4. 09 giờ 45: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 - Phiên toàn thể: Triển vọng Kinh tế toàn cầu và Châu Á.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (Hội trường chính).

5. 08 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự họp giao ban khối Nội chính năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường N1, N2 khu dân cư xã Thanh Tuyền.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chuẩn bị nội dung), UBND xã Thanh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Hồ Văn Luyến, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Thường trực HĐND huyện thông qua nội dung trình kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện: (1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020 giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020); (2) Dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, giai đoạn 2016 – 2020; (3) Cho ý kiến về nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ Mười – HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 18 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 - Phiên họp toàn thể Bế mạc: Tầm nhìn tương lai – Định hướng toàn cầu hóa.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).

4. 19 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiệc tối Bế mạcDiễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019: Sống trong giấc mơ Châu Á.

ĐĐ: Ballroom – Khách sạn Becamex.

5. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 - Phiên họp toàn thể: Xây dựng công đồng kinh tế ASEAN.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (Hội trường chính).

Thứ ba ngày 26/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự (7g30); Quản lý Đô thị, Ban Quản lý Dự án - đầu tư và xây dựng Huyện (13g30).

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất tỉnh để triển khai chi tiết kế hoạch tổ chức diễn tập.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp xem xét việc cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng 992,3m2 so với diện tích còn lại trên Giấy chứng nhận của hộ bà Phùng Thị Búng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Minh Hòa.

ĐĐ: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (Tầng 5, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 13 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo “Đề án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

ĐĐ: Hội trường A, Sở Công thương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự họp phối hợp đề xuất, thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh liên quan đến Văn bản số 4944/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường A, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh (Tầng 7, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 14 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự hội ý.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

5. 15 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện dự họp cơ quan Văn phòng HĐND – UBND huyện.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Công chức, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 27/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND, Bảo hiểm Xã hội, Lao động TBXH (7g30); Trung tâm Y tế, Phòng Y tế (13g30).

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên (Dự phúc tra Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện).

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định hồ sơ dự toán cắm mộc hành lang bảo vệ nguồn nước.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Phòng Tài nguyên và Môi trường.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra, khảo sát việc sửa chữa các di tích trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý di tích huyện, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng nghiệm thu dự án khoa học công nghệ “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh các loại cây có múi (bưởi Da xanh, cam xoàn, cam sành, quýt đường) đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở xã Minh Hòa và Minh Thạnh”.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

Thứ năm ngày 28/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 1 (Thông qua Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020): Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Khắc Quân trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự nội dung 7, 8 (Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2019; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 - vòng 1): Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo. Dự nội dung 9 (Tờ trình tổ chức kỳ họp thứ Mười- HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021): Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ sáu ngày 29/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019 tại Chi bộ Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc (7g30); Văn hóa thông tin - thể thao và Đài Truyền thanh, Xí nghiệp Công trình công cộng (13g30).

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch tỉnh.

MD: Phòng Quản lý đô thị (ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Trưởng Phòng).

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Tỉnh ủy với người dân trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên năm 2019.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

4. 07giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự Hội nghị thông tin thời sự đợt 3 năm 2019.

MD: Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: PhóChủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thanh niên của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên huyện giai đoạn 2016 – 2020 (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung), UBND các xã, thị trấn, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 30/11/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 01/12/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Thứ hai ngày 02/12/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linhdự họp thông qua Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện.

MD: Thường trực HĐND huyện,UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý di tích huyện; UBND xã Định Hiệp, Định Thành; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

Q.CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Lê Văn Mười

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1601
Tuần này: 5228
Tháng này: 21149
Tổng truy cập: 552322