Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 17/11/2019 đến ngày 24/11/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 17/11/2019 đến ngày 24/11/2019

Chủ nhật ngày 17/11/2019

1. 07 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

ĐĐ: Bưu điện huyện Dầu Tiếng.

Thứ hai ngày 18/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh đi kiểm tra các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị chương trình và phương tiện đi), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Tập trung tại trụ sở UBND huyện lúc 7h50’ để cùng đi).

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp công bố việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt đối với ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Chùa Thái Sơn Núi Cậu về công tác sắp xếp trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

MD: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Núi Cậu, Trụ trì Chùa Thái Sơn Núi Cậu, Ban Quản lý di tích huyện, UBND xã Định Thành, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 19/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tuyên truyền, phố biến Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

MD: Có thư mời riêng (xem chi tiết), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung), Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười (thường lệ giữa năm 2019) – HĐND tỉnh khóa IX.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tập huấn công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an huyện, Đài Truyền thanh huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Đội Quản lý thị trường số 3; UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Huy Bằng, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

5. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung và thư mời), Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp bàn giải quyết thủ tục đầu tư các tuyến đường đảm bảo thực hiện đạt nông thôn mới nâng cao của xã Long Tân, Minh Hòa, Minh Thạnh.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Kho bạc Nhà nước huyện; UBND xã Long Tân, Minh Hòa, Minh Thạnh (Báo cáo phương án thực hiện); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Đoàn phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Dầu Tiếng năm 2019.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em và Bình đẳng giới huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), UBND xã Minh Thạnh, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Thạnh.

Thứ tư ngày 20/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Dự  nội dung 2 (Chuyên đề về quản lý các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện): Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung 2). Dự nội dung 3 (Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020): Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 3), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát vị trí bà Trần Thị Mỹ Hồng xin lắp đặt hệ thống cống thoát nước tại khu vực cầu Suối Dứa trên đường ĐT744.

MD: UBND thị trấn Dầu Tiếng.

ĐĐ: Khu vực cầu Suối Dứa trên đường ĐT744.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 11/2019.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 21/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp UBND huyện thông qua: (1) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2019; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; (2) Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1), Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền, Lê Huy Bằng, Tạ Thành Phú, Hồ Văn Luyến; Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp định giá tài sản theo sự thỏa thuận giá trị tài sản bị kê biên giữa Chủ tịch UBND huyện với cá nhân bị cưỡng chế là ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra 3000 tỉnh Bình Dương kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của ông Trần Ngọc An đối với hoạt động chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Tân tại ấp Hố Đá, xã Long Tân.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND xã Long Tân; Tổ trưởng Tổ dân phố ấp Hố Đá, xã Long Tân (UBND xã Long Tân mời); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Trần Anh Tuấn trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Thạnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự công bố Kết luận thanh tra ngân sách tại UB.MTTQVN huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Thanh tra huyện mời), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe thông qua Báo cáo kết quả thanh tra ngân sách tại UBND xã Định Thành, Long Tân.

MD: Thường trực HĐND huyện, Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Thanh tra huyện mời), Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND xã Định Thành, Long Tân (Chủ tịch UBND, Kế toán trưởng); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình nghe báo cáo kết quả kiểm tra xét công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa năm 2019 (đợt 2).

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình xã An Lập, Định An, Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân và thị trấn Dầu Tiếng; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Kinh tế, Văn hóa – Xã hội.

Thứ sáu ngày 22/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp về chương trình đầu tư, phát triển dịch vụ cảng; phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

MD: Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực Huyện ủy, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Công ty TNHH TM-DV Phú Cường Thịnh, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Nguyễn Bảo Đăng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi, Hồ Văn Luyến.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự triển khai Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan); UBND các xã, thị trấn; Ban Lãnh đạo các ấp, khu phố trên địa bàn huyện (UBND các xã, thị trấn mời); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự tập huấn về công tác an toàn điện và tiết kiệm điện.

ĐĐ: Hội trường Văn phòng 2 Sở Công thương (Số 3 đương Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Hội thảo về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

5. 11 giờ 00: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện dự họp mặt Tổng kết ngành Thanh tra của tỉnh năm 2019 và Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2019).

ĐĐ: Nhà khách UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (xem chi tiết); (2) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (xem chi tiết).

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường số 3, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ bảy ngày 23/11/2019

1. 18 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược phát triển trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương.

ĐĐ: Khu triển lãm ngoài trời thành phố mới Bình Dương (Đối diện Khách sạn Becamex thành phố mới Bình Dương).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội quân 10 năm Chương trình “Kỳ học trong quân đội” và các lớp “Trải nghiệm quân ngũ” giai đoạn 2010 - 2020.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự Lễ giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm 2019.

ĐĐ: Di tích chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

4. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 24/11/2019

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis 2019 - Các phiên cập nhật.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

2. 09 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Lễ công bố vận hành Hệ thống đường dây nóng 1022 tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Dương.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Lễ khánh thành Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.

4. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Thị Phương Đây trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1125
Tuần này: 4857
Tháng này: 22543
Tổng truy cập: 648600