Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019

Thứ hai ngày 04/11/2019

Sáng

1. 07 giờ 25: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự chào cờ tháng 11/2019.

MD: 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Đoàn đại biểu HĐND huyện triển khai việc đi học tập kinh nghiệm đợt 2/2019.

MD: Có thư mời riêng, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao Quyết định nghỉ hưu đối với công chức.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời cá nhân liên quan), Xí nghiệp Công trình công cộng (Giám đốc và các Phó Giám đốc), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động của bến thủy nội địa và các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (cát) trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Đội Quản lý thị trường số 3; Thường trực HĐND các xã, thị trấn; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện (Xem chi tiết), Hội Chữ thập đỏ huyện (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các xã, thị trấn; Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn; Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

Thứ ba ngày 05/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp liên tịch thông qua Thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa IV.

MD: UB.MTTQVN huyện (Chuẩn bị nội dung), Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 09 giờ 30: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện thông qua:(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; (2) Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020; (3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng và Phó Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì dự họp thống nhất danh sách điều khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2020 (Cả ngày).

MD: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Xem chi tiết); Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm trưởng Trạm Y tế).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

Thứ tư ngày 06/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua: (1) Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách huyện năm 2019; dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2020; (2) Chương trình công tác của UBND huyện năm 2020.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung 1), Văn phòng HĐND – UBND huyện (Chuẩn bị nội dung 2), Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện xét khen thưởng trong công tác xây dựng nông thôn mới.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung), Chủ tịch UBND các xã, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thị đua khen thưởng huyện xét khen thưởng trong công tác xây dựng nông thôn mới.

MD: Hội đồng thị đua khen thưởng huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung), Chủ tịch UBND các xã, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp Đoàn phúc tra đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - công tác dân vận chính quyền và Ban Tuyên giáo cơ sở năm 2019.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thứ năm ngày 07/11/2019

Sáng

1. Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia Đoàn đại biểu HĐND huyện đi học tập kinh nghiệm đợt 2/2019 từ ngày 07/11/2019 đến ngày 10/11/2019.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2019 tại Công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại Hóa keo Bình Thạnh, thị xã Thuận An.

ĐĐ: Công ty TNHH Sakata INx Việt Nam, số 33, Đại lộ Tự Do, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Đại hội Đại biểu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Văn Hải trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự họp và xác nhận thông tin khảo sát nhu cầu chia sẻ, tích hợp dữ liệu danh nghiệp phục vụ xây dựng thành phố thông minh.

ĐĐ: Phòng họp Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ sáu ngày 08/11/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 (Cả ngày).

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

2. 08 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Bảy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường A – UBND huyện Bắc Tân Uyên.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tại Khu du lịch núi Cậu Dầu Tiếng và các di tích trên địa bàn huyện dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung), Ban Quản lý di tích huyện, Công an huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Y tế, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Rừng phòng hộ núi Cậu, Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, UBND xã Định Thành, Chuyên viên Tạ Thành Phú.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 09/11/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Tạ Thành Phú trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 10/11/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Kế toán Hà Thị Hạnh Liên trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

-------------------------------------------------------

 (1)Về nội dung: Giới thiệu và trao đổi, thảo luận về những điểm cơ bản, mới của Luật Đầu tư công năm 2019. Triển khai nhiệm vụ của HĐND các cấp trong việc thực hiện (1) Luật Đầu tư công năm 2019, (2) Các chính sách pháp luật về giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2162
Tuần này: 13376
Tháng này: 14805
Tổng truy cập: 983396