Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Thứ hai ngày 21/10/2019

Sáng

1. 09 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Tiểu ban Nội dung và 02 Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban khối Nội chính định kỳ.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyên ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên tham gia Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện nghe thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát về tình hình cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá phân tích ngành trong giáo dục mầm non của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười tham gia tiếp xúc cử tri tại xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Xã Minh Thạnh.

Thứ ba ngày 22/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự đối thoai với bà Trần Thị Kim Tuyết và ông Đỗ Đức Huỳnh, xã Minh Tân.

MD: Chi cục Thi hành án dân sự huyện (Chuẩn bị nội dung), Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện, UBND xã Minh Tân (Chủ tịch UBND và Chủ tịch UB.MTTQVN xã), Lãnh đạo Nông trường cao su Minh Tân, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự làm việc với Đoàn Giám sát Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể tỉnh.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Bế mạc Hội thi “Trụ sở chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với “Tăng gia sản xuất” Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và thư mời).

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Định An.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyên ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Diễn đàn “Ngành Giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị nội dung và thư mời), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ tư ngày 23/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Tân.

MD: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyên ủy.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự nghe công bố Quyết định thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của ông Trần Ngọc An đối với hoạt động chăn nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Tân tại ấp Hố Đá, xã Long Tân.

MD: Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND xã Long Tân, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” (đợt 2) năm 2019.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

2. 14 giờ 00: Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thái Văn Nghĩa dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

3. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

4. 15 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự nghiệm thu công tác sửa chữa Trụ sở UBND huyện.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Kế toán.

ĐĐ: Trụ sở UBND huyện.

Thứ năm ngày 24/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị và dự nội dung 4, 5), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo (dự nội dung 4, 5).

ĐĐ: Phòng họp 1- Huyện ủy.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường dự Hội nghị tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.

MD: 03 – 05 Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Hội trường 2 – Trường Đại học Thủ Dầu Một.

4. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Hữu Dũng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thanh Tuyền.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Hòa.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: (1) Đường trước Huyện ủy – UBND huyện; (2) Chỉnh trang khu dân cư khu phố 4B; (3) Nâng cấp đường Ngô Quyền; (4) Trường Tiểu học Dầu Tiếng – Trung tâm Dạy nghề và Khu tái định cư thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2- UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

Thứ sáu ngày 25/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2019[1].

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế Khu vực Bến Cát, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng, Hạt Kiểm lâm, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Định Hiệp.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười (thường lệ cuối năm 2019) – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

Thứ bảy ngày 26/10/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Thị Phương Đây trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 27/10/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

 

[1] Tài liệu được đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng, vào mục "TÀI LIỆU". Các thành phần dự họp nghiên cứu trước nội dung và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để đăng tải xem tài liệu, tài liệu họp sẽ không đọc thông qua và không phát bằng văn bản giấy. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1637
Tuần này: 5264
Tháng này: 21185
Tổng truy cập: 552358