Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 21/10/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 21/10/2019

Thứ hai ngày 14/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp công bố việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt đối với ông Hồ Văn Thông.

MD: Thành viên Tổ cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (Xem chi tiết); Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện (Lãnh đạo và nhân viên đo đạc), UBND xã Định Thành (Chủ tịch UBND và công chức địa chính), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Tiểu ban Nhân sự và Tổ giúp việc - Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 13 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tổ chức.

ĐĐ: Hội trường A – UBND tỉnh.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình nghe báo cáo kết quả kiểm tra xét công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa năm 2019 (đợt 1).

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình huyện (Xem chi tiết), Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung); Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình xã Thanh Tuyền, Thanh An, Long Hòa, Long Tân, Định Thành, Định Hiệp; Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường khối Kinh tế, Văn hóa – Xã hội.

Thứ ba ngày 15/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Dầu Tiếng (lần 2).

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Điện lực Dầu Tiếng; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công chức địa chính); Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm “Người làm công tác Hội”.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường huyện.

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế tham dự “Đối thoại Doanh nghiệp Nhật Bản”.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: UB.MTTQVN huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Đại diện: Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trao đổi, thống nhất danh sách dịch vụ công mức độ 3, 4 sẽ triển khai mới trong năm 2019.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo; Chuyên viên Trần Văn Khiêm, Lê Huy Bằng; Chuyên viên Công nghệ thông tin.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ tư ngày 16/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 29 - khóa IV.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng tham gia Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND7 ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành giáo dục – đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

MD: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

ĐĐ: Hội trường A, HĐND tỉnh (Tầng 15, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Công an huyện dự Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2019.

MD: Phòng Quản lý đô thị

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

ĐĐ: Hội trường Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương.

5. 08 giờ 00: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự kiểm tra việc sử dụng, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo[1].

MD: Thanh tra huyện, Chuyên viên Tiếp công dân, Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1, Thanh tra tỉnh (Tầng 5, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.

ĐĐ: Hội trường B – Tỉnh ủy.

Thứ năm ngày 17/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao trên địa bàn huyện.

MD: Thành viên Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao theo Quyết định số 2188-QĐ/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Ban Chi ủy các chi bộ: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1- UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Hoàng Văn Tấn trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Thành An.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

MD: Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, UBND các xã, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp mặt nữ cán bộ, công chức quản lý của huyện.

MD: Có thư mời riêng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

ĐĐ: Hội trường D1 - Trường Chính trị.

4. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Công an huyện dự Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do cháy, nổ trên địa bàn tỉnh năm 2019.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

Thứ sáu ngày 18/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị sơ kết nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

MD: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tham quan diễn tập phòng thủ dân sự xã An Lập năm 2019 (diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy).

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập (Từ 08h đến 10h); Rừng lịch sử Kiến An, xã An Lập (Từ 10h20’ đến 11h30’).

3. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự Hội nghị “Tổng quan về FTA thế hệ mới – Một số cam kết quan trọng trong Hiệp định CPTPP về Sở hữu trí tuệ”.

ĐĐ: Khách sạn BCONS; địa chỉ: Số 50 đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 10/2019.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) của cơ quan Văn phòng HĐND - UBND huyện.

MD: Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Sở Công thương (Tầng 8, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ bảy ngày 19/10/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 20/10/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Văn thư Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

Thứ hai ngày 21/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Tiểu ban Nội dung và 02 Tổ Biên tập văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban khối Nội chính định kỳ.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyên ủy.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

 

[1] Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ khiếu nại, laptop để thao tác cập nhật trực tiếp trên Hệ thống. Chuẩn bị nội dung báo cáo tổng hợp các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện cập nhật dữ liệu vào Hệ thống.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1222
Tuần này: 4954
Tháng này: 22640
Tổng truy cập: 648697