Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 30/09/2019 đến ngày 06/10/2019

Thứ hai ngày 30/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện với lãnh đạo Doanh nghiệp, đại diện công nhân lao động và cán bộ công đoàn các doanh nghiệp năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Thường trực HĐND huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

2. 10 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên: (1) Đi khảo sát công trình xây dựng đường VS1, VS2 (đoạn từ cầu Xuy nô ngoài đến cầu Xuy nô trong); (2) Đi kiểm tra việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình còn vướng mắc, chậm tiến độ.

MD: Phòng Kinh tế (Chuẩn bị nội dung 1), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung 2), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Thanh Tuyền (Chủ tịch UBND và công chức phụ trách); Ban Lãnh đạo ấp Xóm Bưng, Suối Cát (UBND xã Thanh Tuyền mời); UBND xã, thị trấn có công trình thuộc nội dung 2 (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thông báo mời); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Tập trung tại UBND huyện lúc 07 giờ 30 phút để cùng đi. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Kinh tế chuẩn bị phương tiện).

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch dự Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ Tài chính về thành lập các Chi cục Thuế khu vực.

ĐĐ: Phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Thường trực HĐND huyện, Công an huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 15 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Đoàn kiểm tra 294 triển khai việc kiểm tra công tác chấp hành quy định pháp luật đối với 02 mỏ sét của Công ty TNHH Trọng Quang Phát và Công ty TNHH Thổ Đại Thành.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản 294 (Xem chi tiết), Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 01/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo (Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 03/10/2019).

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua danh mục các tuyến đường xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện (lần 2).

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách lĩnh vực giao thông, xây dựng); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ tư ngày 02/10/2019

Sáng

1. 07 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Có thư mời riêng, Thường trực HĐND huyện; Ban Tổ chức Hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 huyện (Xem chi tiết); Ban Giám khảo Hội thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 huyện (Xem chi tiết); Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Chủ tịch UBND và Trưởng Công an); Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Đường Hùng Vương, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng (Khu vực trước Huyện ủy – UBND huyện).

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự Phiên họp UBND tỉnh (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng; Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị và Quyết định thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Sửa đổi Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ chính sách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh; về Đề án xây dựng Đại đội Dân quân Thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sửa đổi chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông qua Tờ trình công nhận đô thị Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chí đô thị loại V.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, 02 Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Chuyên viên Lê Văn Quý, Nguyễn Thị Hiền, Lê Huy Bằng; Chuyên viên Kinh tế, Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự làm việc với Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Công an để trực tiếp khảo sát, hướng dẫn, giải quyết vấn đề quốc tịch, hộ tịch và cấp Thẻ thường trú cho người di cư tự do từ Campuchia về nước cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

MD: Trưởng Phòng Tư pháp; Công an huyện, UBND xã Minh Hòa (Lãnh đạo UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Trưởng Công an).

ĐĐ: Hội trường Sở Tư pháp (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế dự làm việc với Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp về việc thu thập số liệu xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025.

MD: Hội Nông dân huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Chi cục Thống kê huyện; UBND các xã, thị trấn.

ĐĐ: Hội trường khối Nông nghiệp (Khối Phòng Kinh tế).

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự hop nghe báo cáo công tác thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đến cuối tháng 9 năm 2019, kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2019; Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

MD: Thường trực HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Y tế huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự họp giao ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện quý III; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2019.

MD: Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ:Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 03/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh các nội dung kiến nghị, tố cáo của công dân đối với cán bộ, đảng viên.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 10 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua mẫu thiết kế trang trí Tết năm 2020.

MD: Thành viên Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện (Xem chi tiết), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự kỳ họp thứ Mười (bất thường) – HĐND xã Long Hòa khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Phòng Nội vụ.

ĐĐ: Hội trường xã Long Hòa.

4. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.    

5. 08 giờ 00: Trưởng Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao ủy nhiệm Phó Trưởng Đoàn dự giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao tại Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch.

MD: Thành viên Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao theo Quyết định số 2188-QĐ/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Hội trường Khối Kinh tế, Văn hóa – Xã hội (Khối Phòng Tài chính – Kế hoạch).

6. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Lê Kim Yến trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười (dự nội dung 1).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

Thứ sáu ngày 04/10/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Phiên họp thứ bảy nghe UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan.

MD: Tòa án Nhân dân huyện.

ĐĐ: Hội trường A – HĐND tỉnh.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Công an huyện dự Hội nghị triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Hội trường - Công an tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao tại Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

MD: Thành viên Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao theo Quyết định số 2188-QĐ/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

2. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Diễn đàn “Ngành Y tế lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Thường trực HĐND huyện, Phòng Y tế (Phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị nội dung), Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

Thứ bảy ngày 05/10/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 06/10/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1234
Tuần này: 3012
Tháng này: 1234
Tổng truy cập: 837323