Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 29/9/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 23/09/2019 đến ngày 29/09/2019

Thứ hai ngày 23/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Tân.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh với nông dân các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo.

ĐĐ: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tham quan diễn tập Chiến đấu phòng thủ thị trấn Dầu Tiếng năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

4. 07 giờ 30: Thường trực HĐND huyện ủy nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng dự Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường huyện.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững" do Chính phủ tổ chức.

MD: Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

6. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Quyền Trưởng Phòng Nội vụ đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng Tài chính – Kế hoạch (8h), Phòng Giáo dục và Đào tạo (10h).

Chiều

1. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp giải quyết các vướng mắc trong việc thu hồi đất đường đi.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; UBND xã Định An, Thanh An, Long Tân, Thanh Tuyền, Định Thành, Định Hiệp, Minh Tân, thị trấn Dầu Tiếng; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 15 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp nghe thông qua Báo cáo công tác quản lý đất vùng bán ngập hồ Cần Nôm, xã Thanh An.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND xã Thanh An, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (13h30’), Phòng Kinh tế (15h30’).

Thứ ba ngày 24/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tám – Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương.

MD: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Long Tân.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đối với xã Định An.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Kinh tế, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định An.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo (Từ ngày 24/9/2019 đến ngày 26/9/2019).

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: UBND xã Minh Hòa.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự “Đối thoại Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2019”.

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

6. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức cơ bản về chất lượng An toàn thực phẩm; cách nhận biết về hàng thật, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ năm 2019.

MD: Có thư mời riêng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh tham gia với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đối với xã Thanh An.

MD: UB.MTTQVN huyện, Phòng Kinh tế, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: UBND xã Minh Thạnh.

Thứ tư ngày 25/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Khai mạc lớp bồi dưỡng quản lý đất đai.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường huyện.

2. 08 giờ 30: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế huyện, Ban Quản lý di tích huyện, Điện lực Dầu Tiếng, Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng; UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, Minh Hòa, Long Tân, Định Hiệp, Định Thành, thị trấn Dầu Tiếng; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 10 giờ 30: Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 9/2019.

MD: UB.MTTQVN huyện, Trưởng 02 Ban HĐND huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: UBND xã Long Hòa.

5. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện dự Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

ĐĐ: Phòng họp giao ban trực tuyến – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.

6. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường dự khảo sát vị trí xây dựng Bến nước tạm giữ phương tiện thủy vi phạm khai thác cát của UBND huyện tại xã Minh Hòa, Thanh Tuyền.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện; UBND xã Minh Hòa, Thanh Tuyền.

ĐĐ: UBND xã Minh Hòa (08h30’), UBND xã Thanh Tuyền (10h) (Tập trung tại UBND xã, sau đó đến khu đất).

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua Đề án giảm nghèo, Kế hoạch chăm sóc người có công.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp thông qua phương án trang trí Tết năm 2020.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo và bộ phận phụ trách công tác trang trí của Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Quyền Trưởng Phòng Nội vụ đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: UBND xã Long Tân.

Thứ năm ngày 26/9/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện. 

2. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Phiên họp UBND tỉnh thông qua các nội dung: Quyết định của UBND tỉnh Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng và Quyết định thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; Đề nghị xây dựng các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Sửa đổi Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ chính sách của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh; về Đề án xây dựng Đại đội Dân quân Thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sửa đổi chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Tân.

ĐĐ: Phòng họp Đảng ủy xã Minh Tân.

4. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019.

MD: Thành viên Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: UBND xã Định Thành.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Thanh Tùng (Long Hòa) trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Long Hòa.

Chiều

1. 15 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Bế mạc lớp bồi dưỡng quản lý đất đai.

MD: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Hội trường huyện.

Thứ sáu ngày 27/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã.

MD: Thành viên Hội đồng kỷ luật công chức cấp xã (Xem chi tiết), Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời các thành phần khác có liên quan), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết đi thực tế Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

3. 08 giờ 00: Trưởng Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao ủy nhiệm Phó Trưởng Đoàn dự giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao tại Chi bộ Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng.

MD: Thành viên Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao theo Quyết định số 2188-QĐ/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Hội trường Khối Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp Hội đồng thông qua kế hoạch bồi thường công trình Hệ thống thoát nước mưa bên ngoài ranh Cụm công nghiệp An Lập.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (Chuẩn bị nội dung), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND xã An Lập, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng An Lập (Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện mời), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 28/9/2019

1. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 29/9/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

 

(Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1246
Tuần này: 3024
Tháng này: 1246
Tổng truy cập: 837335