Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 15/9/2019 đến ngày 23/9/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 15/09/2019 đến ngày 23/09/2019

Chủ nhật ngày 15/9/2019

1. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ phát động và ra quân Tháng An toàn giao thông huyện Dầu Tiếng năm 2019.

ĐĐ: Trường THPT Dầu Tiếng.

Thứ hai ngày 16/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao tại các Chi bộ: Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện.

MD: Thành viên Đoàn giám sát tình hình đầu tư, quản lý và khai thác sử dụng các thiết chế văn hóa – thể thao theo Quyết định số 2188-QĐ/HU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng (Xem chi tiết); Cấp ủy các Chi bộ: Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa Thông tin – Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự hội ý công tác.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện sửa chữa Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện.

MD: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Chi cục Thống kê huyện (Chuẩn bị nội dung), Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc đóng góp vào những thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị huyện Dầu Tiếng qua 20 năm tái lập (20/8/1999 -  20/8/2019).

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Hội trường huyện.

4. 14 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 35 huyện về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

MD: Chuyên viên Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Hội trường 2 - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Thứ ba ngày 17/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo về Chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp B – UBND tỉnh.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy và lãnh đạo, quản lý tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo (Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 19/9/2019).

ĐĐ: Trường Chính trị tỉnh Bình Dương.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tại xã An Lập.

MD: Có kế hoạch riêng, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Nhà Văn hóa Nông trường cao su xã An Lập.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng.

MD: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản huyện, Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Thanh Tuyền, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.2.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự đối thoại với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tại xã Long Hòa.

MD: Có kế hoạch riêng, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã Long Hòa.

Thứ tư ngày 18/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019[1].

MD: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Thành viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động, Phòng Nội vụ, Chi cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Đội Quản lý thị trường số 3, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Điện lực Dầu Tiếng, Bảo hiểm Xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua Phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

MD: Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ năm ngày 19/9/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tham quan diễn tập Chiến đấu phòng thủ xã Định Hiệp năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường A - UBND xã Định Hiệp.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

MD: Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

3. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Chánh Thanh tra huyện trực tiếp công dân.

MD: Trưởng hoặc Phó Trưởng các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện. 

4. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

Chiều

1. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức ngành giáo dục.

MD: Phòng Nội vụ (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị, cá nhân liên quan), Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

Thứ sáu ngày 20/9/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự Chương trình công bố thực hiện thí điểm giải pháp họp không giấy tờ; Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2019 mở rộng (hình thức trực tuyến) thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2019, Chương trình làm việc tháng 10/2019 của UBND tỉnh.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế huyện, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Chi cục Thống kê huyện, Kho bạc Nhà nước huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng; Chuyên viên Lê Văn Quý, Lê Huy Bằng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tham quan diễn tập PCTT-TKCN xã Thanh An năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

3. 08 giờ 30: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội thảo “Chiến lược phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và tiến bộ của Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

ĐĐ: Tòa nhà Becamex Tower, số 230, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp giao ban khối Nội chính 9 tháng đầu năm 2019.

MD: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự đối thoại với Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh và các hộ dân.

MD: UB.MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra huyện, Công an huyện, UBND xã Thanh Tuyền, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế, Chuyên viên Tiếp công dân.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ bảy ngày 21/9/2019

1. 13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân trên địa bàn huyện về công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường tại thị trấn Dầu Tiếng (Khu vực chợ Dầu Tiếng).

MD: Theo Thông báo số 567-TB/HU ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Lê Văn Quý trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 22/9/2019

1. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Trần Văn Khiêm trực cơ quan.

Thứ hai ngày 23/9/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự tham quan diễn tập Chiến đấu phòng thủ thị trấn Dầu Tiếng năm 2019.

MD: Có thư mời riêng (Xem chi tiết), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Hữu Bằng, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Lê Văn Mười

* Chú thích:

[1] Tài liệu được đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng, vào mục "TÀI LIỆU". Các thành phần dự họp nghiên cứu trước nội dung và mang theo máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để đăng tải xem tài liệu, tài liệu họp sẽ không đọc thông qua và không phát bằng văn bản giấy. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu, đặc biệt là tiến độ thực hiện các Thông báo kết luận tại các cuộc họp UBND huyện những tháng trước đã chỉ đạo.

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 744
Tuần này: 2730
Tháng này: 8324
Tổng truy cập: 244302