Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND – UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 12/8/2019 đến ngày 18/8/2019)

Độ tương phản

Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019

Thứ hai ngày 12/8/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự họp UBND huyện thông qua dự toán thu – chi ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

MD: Thường trực HĐND huyện, UB.MTTQVN huyện, 02 Ban HĐND huyện, Ủy viên UBND huyện, Văn phòng Huyện ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung), Phòng Nội vụ, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Xí nghiệp Công trình công cộng; Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao huyện; Đài Truyền thanh huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Lê Văn Quý, Chuyên viên Kinh tế, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội, Kế toán.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị dự khảo sát vị trí khu đất bà Phan Thị Thu đề nghị mở tường hộ lan gần cầu Cần Nôm, xã Thanh An.

ĐĐ: Khu vực cầu Cần Nôm tại Km40+580 thuộc đường ĐT744, xã Thanh An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MD: Trưởng và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên đi phúc tra kết quả khắc phục những tồn tại đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh.

MD: Thành viên Đoàn phúc tra theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị phương tiện), đại điện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh (UBND xã Thanh Tuyền thông báo), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo.

ĐĐ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Anh (Thành viên Đoàn phúc tra huyện tập trung tại trụ sở UBND huyện đề cùng đi).

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị sơ kết công tác của Ban Chỉ đạo 138 huyện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 huyện (Xem chi tiết); Công an huyện (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã, thị trấn và Trưởng Công an xã, thị trấn); Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

5. 14 giờ 00: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Nguyễn Văn Bình dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền.

Thứ ba ngày 13/8/2019

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự hội ý Thường trực Huyện ủy.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

MD: Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị và dự nội dung 1), Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (Chuẩn bị và dự nội dung 2).

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị nghe Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV thông báo dự thảo Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018.

ĐĐ: Phòng họp A – UBND tỉnh.

4. 07 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Công an huyện dự Hội nghị triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Hướng dẫn công tác khai báo tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet.

MD: Công an huyện (Chuẩn bị nội dung và mời thành phần khác có liên quan); Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường Công an huyện.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Định Thành.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp đối thoại cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Huỳnh Ngọc Lan tại thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung và mời bà Huỳnh Ngọc Lan), Thành viên Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND huyện (Xem chi tiết), Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Long Tân.

4. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Đêm chung kết Hội thi Giọng hát hay.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

Thứ tư ngày 14/8/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra, khảo sát công tác đăng ký, thống kê hộ tịch.

MD: Phòng Tư pháp (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn (Lãnh đạo UBND và Công chức Tư pháp – Hộ tịch), Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Hội trường khối Nội chính (Khối Phòng Tư pháp huyện).

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trang trại chăn nuôi gà tại Minh Hòa.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn), Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND xã Minh Hòa, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị kết luận địa bàn về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

MD: Ban Chỉ huy Quân sự huyện (Chuẩn bị nội dung và thư mời).

ĐĐ: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

4. 08 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo dự Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

ĐĐ: Hội trường A – UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường UBND xã Minh Tân.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Chín – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐĐ: Hội trường Nông trường cao su An Lập.

3. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười dự làm việc với VNPT Bình Dương triển khai ứng dụng Phòng họp không giấy – ECabinet; ứng dụng Smart Ads để gửi thông báo từ UBND huyện xuống xã, thị trấn và SMS Brandname kết nối với hệ thống Hành chính công để nhắn tin.

MD: Trung tâm Viễn thông huyện Dầu Tiếng, Chuyên viên Lê Huy Bằng, Chuyên viên Công nghệ thông tin, Kế toán.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 16 giờ 30: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin dự chung kết giải Bóng đá huyện Dầu Tiếng.

ĐĐ: Sân bóng đá huyện.

Thứ năm ngày 15/8/2019

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Lễ khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị qua 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Thường trực Huyện ủy, các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND huyện, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện.

2. 08 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Văn hóa – Xã hội.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân – UBND huyện.    

4. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Quản lý đô thị dự họp thống nhất trình tự, thủ tục để chuyển đổi công năng công trình.

ĐĐ: Sở Xây dựng.

5. 07 giờ 30: Đại biểu HĐND huyện Nguyễn Văn Hải trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Minh Tân.

Chiều

1. 13 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự họp thông qua báo cáo kết quả thanh tra tình hình hoạt động và công tác thu, chi tài chính đối với UB.MTTQVN huyện.

MD: Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện, Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung); Nguyên Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và Kế toán UB.MTTQVN huyện (Thanh tra huyện mời); Thành viên Đoàn thanh tra (Thanh tra huyện mời), Công an huyện, Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

2. 15 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Phương Linh dự trao quyết định về công tác cán bộ.

ĐĐ: Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

3. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Trần Quang Tuyên dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (hình thức trực tuyến) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi.

MD: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện (Xem chi tiết), Trạm Chăn nuôi và Thú y; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Chuyên viên Lê Huy Bằng, Chuyên viên Kinh tế.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

4. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự kiểm tra việc chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Thành viên công chức, nhân viên trưng dụng tham gia phục vụ Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (Xem chi tiết), các Phó Trưởng Ban HĐND huyện, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hoài Bảo, Chuyên viên và nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện.

Thứ sáu ngày 16/8/2019

Sáng

1. 06 giờ 15: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện nhân Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Có Thông báo riêng.

ĐĐ: Nghĩa trang liệt sỹ huyện Dầu Tiếng.

2. 07 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ Khánh thành Nhà thiếu nhi huyện.

MD: Có Thư mời riêng, các Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Nhà thiếu nhi huyện.

3. 08 giờ 00: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Dầu Tiếng (20/8/1999 – 20/8/2019).

MD: Có Thư mời riêng, các Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Lãnh đạo và Chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND – UBND huyện.

ĐĐ: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Dầu Tiếng.

Thứ bảy ngày 17/8/2019

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc giải Quần vợt huyện Dầu Tiếng mở rộng.

ĐĐ: Sân quần vợt huyện.

2. 07 giờ 30: Quyền Chánh Văn phòng Lê Văn Mười, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 18/8/2019

1. 19 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Khai mạc Hội thi Trích đoạn và Chập Cải lương.

ĐĐ: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND Trần Thị Hồng Linh, Chuyên viên Lê Huy Bằng trực cơ quan.

 (Lịch này thay thư mời họp. Các cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị nội dung họp gửi tài liệu cho các thành phần mời dự họp ít nhất 01 ngày trước khi diễn ra cuộc họp)./.

TL. CHỦ TỊCH

Q. CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Lê Văn Mười

Phim quảng bá du lịch huyện Dầu Tiếng
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 532
Tuần này: 2518
Tháng này: 8112
Tổng truy cập: 244090