Danh sách Văn bản pháp luật
Số ký hiệu: Cơ quan ban hành:

Trích yếu:  


STTSố ký hiệuTrích yếuCơ quan ban hànhLoại văn bảnNgày ban hànhFile
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 49 items in 4 pages
1 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Chính phủ Chỉ thị 13/11/2015 12:00:00 SA
2 117/2015/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Chính phủ Nghị định 12/11/2015 12:00:00 SA
3 100/2015/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Chính phủ Nghị định 20/10/2015 12:00:00 SA
4 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Chính phủ Quyết định 25/03/2015 12:00:00 SA
5 23/2012/QH13 LUẬT HỢP TÁC XÃ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Luật 20/11/2012 12:00:00 SA
6 31/2009/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Quyết định 15/05/2009 12:00:00 SA
7 99/2016/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng con dấu Chính phủ Nghị định 01/07/2016 12:00:00 SA
8 10/CT-UBND Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng UBND huyện Chỉ thị 07/12/2016 12:00:00 SA
9 01/2017/TT-BXD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG Bộ Xây dựng Thông tư 06/02/2017 12:00:00 SA
10 11/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC Bộ Tài chính Thông tư 08/02/2017 12:00:00 SA
11 259/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI KHOÁNG ĐẾN NĂM 2025" Thủ tướng Chính phủ Quyết định 22/02/2017 12:00:00 SA
12 42/2016/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN RẮN PHẦN ĐẤT LIỀN TRONG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư 26/12/2016 12:00:00 SA
13 3/2016/TT-BTNMT QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ THU THẬP, THÀNH LẬP TÀI LIỆU NGUYÊN THỦY TRONG ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VỀ KHOÁNG SẢN VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư 26/12/2016 12:00:00 SA
14 278/QĐ-BNN-BVTV VỀ VIỆC LOẠI BỎ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT 2.4 D VÀ PARAQUAT RA KHỎI DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 08/02/2017 12:00:00 SA
15 07/2017/QĐ-UBND V/v quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bình Dương UBND tỉnh Quyết định 17/02/2017 12:00:00 SA