Tra cứu hồ sơ một cửa
Thông tin tra cứu
Mã hồ sơ
Đơn vị
Mã bảo mật
 

Hướng dẫn:

- Mã hồ sơ: nhập phần chữ số trên biên nhận (không nhập phần /BN-VP)

- Đơn vị: có thể để trống.

- Mã bảo mật: nhập đúng ký tự hình bên (có phân biệt chữ hoa và chữ thường).