Giới thiệu

BAN LÃNH ĐẠO

1. Lãnh đạo Huyện uỷ


Ông Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy


Ông Nguyễn Phương Linh

Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND

 


2. Lãnh đạo Hội Đồng Nhân Dân


 Ông Phan Văn Liêm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 

Ông Trà Văn Dân

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 


3. Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân


Ông Nguyễn Mạnh Hồng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND

Email: hongnm@binhduong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND - Khối Văn Xã

Email: tuyetnta.dt@binhduong.gov.vn


Ông Nguyễn Công Danh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND - Khối Kinh tế

Email: danhnc.dt@binhduong.gov.vn

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập31
Tổng truy cập 219236