Lịch làm việc
Thứ sáu, 05/10/2018 | 16:34:43 GMT+7
Lịch làm việc tuần của Thường trực HĐND - UBND huyện Dầu Tiếng (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai ngày 08/10/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện dự họp Đoàn giám sát HĐND huyện triển khai Kế hoạch tiếp tục giám sát tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 09 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện[1] đi giám sát thực tế tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; UBND xã Thanh An, Thanh Tuyền, Định Thành, Định An (Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Thành phần mời dự UBND các xã ở tại địa phương, Đoàn công tác sẽ đi trực tiếp xuống UBND các xã).

3. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[2] dự họp đối thoại với ông Trần Ngọc An và ông Nguyễn Văn Tân về việc giải quyết dứt điểm phản ánh hộ ông Nguyễn Văn Tân chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường (lần 2).

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Mời ông Trần Ngọc An và ông Nguyễn Văn Tân), Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND xã Long Tân, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: UBND xã Long Tân.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp nghe thông qua báo cáo kết quả thanh tra đối với UBND xã Minh Thạnh, Thanh An và Đài Truyền thanh huyện.

MD: Thanh tra huyện (Chuẩn bị nội dung và thư mời); Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Các Phó Chủ tịch HĐND huyện[3] đi giám sát thực tế tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

MD: Thành viên Đoàn giám sát HĐND huyện về tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; UBND xã An Lập, Long Tân, Minh Tân, Minh Hòa (Lãnh đạo UBND và công chức, nhân viên phụ trách công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Có chương trình riêng (Thành phần mời dự UBND các xã ở tại địa phương, Đoàn công tác sẽ đi trực tiếp xuống UBND các xã).

3. 13 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua giá đất tái định cư tại chỗ công trình Mở rộng đường trước Huyện ủy – UBND huyện đến đường Cách mạng tháng Tám.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chuẩn bị nội dung), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, UBND thị trấn Dầu Tiếng, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

4. 14 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua Kế hoạch cưỡng chế buộc di dời lò gạch Hoffman Lý Vinh tại thị trấn Dầu Tiếng.

MD: Phòng Quản lý đô thị (Chuẩn bị nội dung), Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm soát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án huyện, Tổ Thanh tra xây dựng huyện, Xí nghiệp Công trình công cộng, UBND thị trấn Dầu Tiếng; Chuyên viên Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ ba ngày 09/10/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016 – 2020).

MD: Thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm, 2016 – 2020 (Xem chi tiết);  Thành viên UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (Chuẩn bị nội dung); UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[4] dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018.

ĐĐ: Nhà Văn hóa xã Thanh An.

Chiều

1. 14 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND Trà Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư công trình: Chợ Minh Thạnh; Xây dựng, cải tạo chợ Bến Súc, xã Thanh Tuyền.

MD: Thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn huyện (Xem chi tiết), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn); Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh, Thanh Tuyền; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Quốc Việt.

ĐĐ: Phòng họp 1 - UBND huyện.

Thứ tư ngày 10/10/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng dự họp Thường trực Huyện ủy làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh.

ĐĐ: Phòng họp 2 – Huyện ủy.

2. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[5] dự làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về vụ việc của bà Nguyễn Thị Sung.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

ĐĐ: Tòa Hành chính - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

3. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết[6] dự Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

MD: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh huyện, Trợ lý Dân quân tự vệ huyện (Ban Chỉ huy Quân sự huyện mời).

ĐĐ: Trường Quân sự tỉnh Bình Dương.

Chiều

1. 13 giờ 30: Lãnh đạo HĐND – UBND huyện dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ 21 – khóa IV.

ĐĐ: Phòng họp 1 – Huyện ủy.

2. 14 giờ 00: Chánh Văn phòng Dương Văn Phương chủ trì họp cơ quan tháng 10/2018.

MD: Lãnh đạo và công chức, nhân viên Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

Thứ năm ngày 11/10/2018

Sáng

1. 07 giờ 30: Chủ tịch UBND Nguyễn Mạnh Hồng trực tiếp công dân.

MD: Lãnh đạo các cơ quan: UB.MTTQVN huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hội Nông dân, Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tổ Thanh tra xây dựng.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân - UBND huyện.

2. 07 giờ 30: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm trực tiếp công dân tại cơ sở.

ĐĐ: Trụ sở tiếp công dân xã Định Hiệp.

3. 09 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh[7] dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và khai mạc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018.

ĐĐ: Hội trường tầng 2 - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Chiều

1. 14 giờ 00: Lãnh đạo HĐND - UBND huyện dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND huyện tháng 10/2018.

MD: Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện.

ĐĐ: Phòng họp 2 - UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đi khảo sát hiện trạng hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Mỹ và ông Nguyễn Văn Dũng (Theo thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường).

MD: UBND xã Minh Thạnh.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Minh Thạnh (Sau đó đi ra thực địa).

Thứ sáu ngày 12/10/2018

Sáng

1. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm dự họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018) và Hội thi “Hát karaoke” cán bộ Hội Nông dân cơ sở chuyên trách năm 2018.

ĐĐ: Hội trường khối Đoàn thể huyện.

2. 08 giờ 30: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018).

MD: Phó Trưởng Ban Pháp chế Trần Thị Hồng Linh.

ĐĐ: Hội trường huyện Dầu Tiếng.

3. 08 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

MD: Phòng Văn hóa và Thông tin (Chuẩn bị nội dung và thu mời); Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Trịnh Thị Hoài Phương.

ĐĐ: Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng.

4. 10 giờ 00: Ủy nhiệm Trưởng Phòng Kinh tế tham dự các Phiên chuyên đề - Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018: Tạo dựng hoạt động công nghiệp và kinh tế mới từ nền tảng khoa học cơ bản (10h); Kinh nghiệm của Đài Loan trong xây dựng thành phố thông minh và Hệ sinh thái khởi nghiệp (13h).

ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương.

5. 09 giờ 00: Ủy nhiệm Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Thiện Hoàng Phước (Theo thư mời của Sở Tài nguyên và Môi trường).

MD: UBND xã Định Hiệp.

ĐĐ: Tập trung tại UBND xã Định Hiệp (Sau đó đi ra thực địa).

Chiều

1. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch HĐND Phan Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Ánh Tuyết tham gia Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nghe thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện.

MD: UB.MTTQVN huyện, Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Y tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế huyện, Bảo hiểm Xã hội huyện, Đài Truyền thanh huyện; Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình, Chuyên viên Lê Văn Quý.

ĐĐ: Phòng họp 1 – UBND huyện.

2. 14 giờ 00: Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Danh dự họp thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát dọc sông Sài Gòn.

MD: Phòng Tài nguyên và Môi trường (Chuẩn bị nội dung), Phòng Quản lý đô thị, Công an huyện, Chi cục Thuế; Chủ tịch UBND xã Thanh Tuyền, Thanh An, Định Thành và thị trấn Dầu Tiếng; Chánh Văn phòng Dương Văn Phương, Chuyên viên Nguyễn Thị Yến Nhi.

ĐĐ: Phòng họp 2 – UBND huyện.

Thứ bảy ngày 13/10/2018

1. Trần Thị Thu Thủy trực cơ quan.

Chủ nhật ngày 14/10/2018

1. Dương Thị Trúc Phượng trực cơ quan.

(Lịch này thay thư mời họp)./.

     TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG 

(đã ký)

Dương Văn Phương

Ghi chú:

[1] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[2] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[3] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[4] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[5] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.

[6] Nhân viên Lê Văn Vinh lái xe.

[7] Nhân viên Phạm Đình Lâm lái xe.


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập18
Tổng truy cập 406135