Lịch làm việc Huyện Uỷ
Thứ sáu, 10/08/2018 | 18:46:36 GMT+7
Lịch làm việc tuần 33 của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy (từ 13 - 17/8/2018)
Tập tin đính kèm:

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN ỦY DẦU TIẾNG                                          Dầu Tiếng, ngày 10 tháng 8 năm 2018 

                       *

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Từ ngày 13/8/2018 đến 17/8/2018)

_________________

Thứ hai 13/8

                                     
8g00Thường trực Huyện ủy Làm việc với đ/c Phạm Quang Khải, HUV - Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân (8g00) và đ/c Trần Mạnh Dược, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thạnh (9g00).
Địa điểm: Phòng họp 2 - Huyện ủy.

Thứ ba 14/8
                  

7g30Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các văn bản kết luận, hướng dẫn mới ban hành của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ.
Thành phần: - Đ/c Nguyễn Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
                  - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Châu, cán bộ phụ trách công tác Văn thư Văn phòng Huyện ủy;
                      - Đ/c Huỳnh Quốc Quang, cán bộ phụ trách công tác Lưu trữ Văn phòng Huyện ủy;
                      - Đại diện Đảng ủy và thư ký Đảng ủy các xã, thị trấn.
Địa điểm: Hội trường - Trường chính trị Tỉnh.

Thứ tư 15/8
                  

8g00
: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tỉnh ủy. 
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ năm 16/8
                  

8g00
: Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với lãnh đạo Doanh nghiệp đại diện công nhân lao động và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp năm 2018.
Địa điểm: Hội trường - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện.
 

9g00Thường trực Huyện ủy dự nghe đại diện UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo kết luận kiểm tra Tài chính. 
Mời dự: Thủ trưởng các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy.
Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng, Kế toán, Thủ quỹ Huyện ủy.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

14g00Đ/c Nguyễn Chí Trung, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp thông qua phương án Quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm thương mại dịch vụ dân cư phía Bắc thị trấn Dầu Tiếng. 
Địa điểm: Phòng họp 1 - UBND Huyện.

14g00Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 94 Huyện chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 94 và giao ban công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn Huyện 6 tháng đầu năm 2018 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và thư mời).
Thành phần: - Các thành viên Ban Chỉ đạo 94 Huyện;
                       - Các thành viên bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo 94 Huyện;
                       - Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;
                    - Đại diện Thường trực Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 94 các xã, thị trấn.
Địa điểm: Phòng họp 1 - Huyện ủy.

Thứ sáu 17/8
                                                             
8g00
: Đ/c Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan Đảng Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến triển khai Phần mềm theo dõi tiến độ, báo cáo thực hiện các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo (gọi tắt Phần mềm CĐĐH) và Phần mềm cung cấp thông tin trên nền tảng di động (gọi tắt Phần mềm BDU NEWS) trong các cơ quan Đảng Tỉnh.
Thành phần: - Thành viên Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng Huyện (Xem chi tiết);
                    - Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Châu, cán bộ phụ trách công tác Văn thư Văn phòng Huyện ủy;
                       - Các đồng chí Thư ký Đảng ủy các xã, thị trấn.
Địa điểmPhòng họp 1 - UBND Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp

(Lịch được gửi qua phần mềm liên thông văn bản và đăng tải trên mạng nội bộ Huyện ủy địa chỉ website: http://www.dti.bdu.dcs.vn và mạng internet địa chỉ website: http://www.dautieng.binhduong.gov.vn).

                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                       PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                       (Đã ký)


                                                                                                               Nguyễn Thị Hiền

Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 403446