Tin văn hóa và xã hội
Thứ hai, 06/08/2018 | 18:08:44 GMT+7
Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Dầu Tiếng tổ chức sơ kết Phong trào 6 tháng đầu năm 2018
Tập tin đính kèm:

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức sơ kết Phong trào 6 tháng đầu năm 2018. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào của huyện chủ trì cuộc họp, tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo huyện.

Hội nghị đã nghe Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo sơ kết Phong trào 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, ngay từ đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các địa phương đã triển khai thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa, cụ thể: 28.528/28.528 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 100%; có 6.620/6.620 hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa 03 năm liên tục, đạt tỉ lệ 100%; 89/89 khu phố, ấp đăng ký đạt văn hóa, đạt tỉ lệ 100%; 132/132cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt văn hóa, đạt tỉ lệ 100%; 56/56 khu nhà trọ đăng ký đạt văn hóa, đạt tỉ lệ 100%; 11/11 xã đăng ký đạt văn hóa nông thôn mới, đạt tỉ lệ 100%, trong đó có 03 xã đăng ký đạt 02 năm liên tục; thị trấn Dầu Tiếng đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị. Các địa phương đã thực hiện kiện toàn ban chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, PCT. UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào đối với đời sống, xã hội thông qua các buổi họp dân, phát thanh trên hệ thống truyền thanh; cấp phát 9.000 tờ rơi tuyên truyền “Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam”, 10.000 tờ rơi tuyên truyền “Hạnh phúc luôn tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”, 10.000 tờ rơi tuyên truyền Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, với nhiều nội dung phong phú, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn và Ban Vận động các ấp, khu phố tích cực phối hợp tuyên truyền những gương cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào; tuyên truyền, vận động nhân dân sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện giao tiếp văn minh, lịch sự, thái độ vui vẻ, trách nhiệm với công việc trong cơ quan, đơn vị; xây dựng tác phong làm việc có kỷ luật, thực hiện tốt quy ước của khu phố, ấp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân; triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng an toàn về an ninh trật tự. Các địa phương thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn và ở các khu phố, ấp giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo Quy ước của cộng đồng; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ;...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phong trào và thực hiện các tiêu chí theo quy định như: Vấn đề thu gom rác, vệ sinh môi trường; việc chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; việc dựng rạp tổ chức đám tiệc vi phạm hành lang đường bộ, trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn ra,... Đồng thời, đề ra giải pháp để phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt các chỉ tiêu: 95% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 80 % trở lên số khu phố, ấp được công nhận đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”, “Ấp văn hóa”;  95% trở lên số khu nhà trọ trong toàn huyện được công nhận đạt danh hiệu “Khu nhà trọ văn hóa”; 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu thị trấn Dầu Tiếng đạt chuẩn văn minh đô thị; 95% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Minh Tùng 
Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 403410